Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Prohlášení o přístupnosti

Úřad městské části Brno-Bohunice se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.brno-bohunice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.brno-bohunice.cz

Stav souladu

Tato internetová stránka je částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, a to z důvodů uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Internetová stránka nesplňuje následující požadavky:

u některých grafických prvků a odkazů chybí jejich alternativní textové popisy;

zveřejňované multimediální prvky neobsahují textovou alternativu a titulky;

Výše uvedené požadavky nejsou splněny z následujícího důvodu:

Vzhledem k tomu, že Úřad městské části Brno-Bohunice  je veřejným zadavatelem, musí služby spočívající ve vytvoření internetových stránek být pořizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Z tohoto důvodu byla statutárním městem Brnem vypsána veřejná zakázka na tvorbu a provoz webové platformy města Brna, ev. č. Z2018-017833, s lhůtou pro podání nabídek do 30. 8. 2018 a se záměrem možnosti využití webové platformy též jednotlivými městskými částmi. Jelikož se do veřejné zakázky nepřihlásil žádný dodavatel, byla tato veřejná zakázka zrušena, načež byla vypsána nová veřejná zakázka, jež k datu zpracování tohoto prohlášení nebyla vyhodnocena.

S ohledem na povahu Úřadu městské části Brno-Bohunice jako veřejného zadavatele, odhadované náklady na úpravu stávající podoby internetových stránek a přínosy ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek tak výše uvedené požadavky nelze splnit, aniž by to Úřadu městské části Brno-Bohunice způsobilo nepřiměřenou zátěž ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 99/2019 Sb., a to při zohlednění kritérií dle § 7 odst. 3 tohoto zákona.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Dokumenty se mohou vyskytovat také v těchto formátech:

Dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů, které jsou součástí kancelářských balíků (MS Office, Libre Office, Open Office).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 9. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k příslušnému zákonu na základě vlastního posouzení provedeného Úřadem městské části Brno-Bohunice.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu, náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako případné dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu internetové stránky či důvodného podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete směřovat na níže uvedený kontakt.

Úřad městské části Brno-Bohunice
Dlouhá 577/3
625 00 Brno
podatelna.bohunice@brno.cz

Postupy pro prosazování práva

Kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako sledování, zda internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinnými subjekty splňují požadavky uvedeného zákona, vykonává Ministerstvo vnitra.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

21.3.2013 15:54:08 - aktualizováno 7.10.2020 11:59:16 | přečteno 21973x | Jiří Třísko
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load