Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

ANKETA - HODINY

Radniční hodiny

Anketa k podobě radničních hodin. Cílem právě prováděné rekonstrukce prostoru před radnicí je vytvořit místo, které by mohlo alespoň částečně rehabilitovat (obnovit) funkci dnes již vybourané, a tak zcela zlikvidované historické návsi původní obce. Náves byla vždy vnímána jako prostor k setkávání se obyvatel. A z místa schůzek bývá obvykle vidět na hodiny… 

… a hodiny byly a dodnes jsou standardní výbavou nejen věží kostelů, ale i budov místní správy, tedy radnic obcí a měst. A sloupové hodiny donedávna dokonce i byly již navyklou součástí tohoto nově koncipovaného prostoru. Ty se architektům a projektantům do nového "náměstí" příliš nehodily. Proto jsou již odstraněny (instalujeme je jinde?). A konec konců proč se bránit změně? Budovy tradičních radnic byly téměř vždy od ostatních budov a domů výrazně odlišeny, ať portálem, věžičkou, zvonicí, balkonem k proslovům, požárním hlásičem nebo již avizovanými hodinami. A to obvykle tak zřetelně, že často i po té, co budova ztratila svoji původní náplň a konšelé již hlasují jinde, zůstává takovýmto domům často pojmenování  „stará radnice“… 

Pojďme tak společně, sídlo naší veřejné správy  tedy "budovu úřadu" změnit na "budovu radnice"! A to doplněním nadstavbou s radničními hodinami! Vždyť co je vlastně symbolem dnešních Bohunic? Kaple nebo obecní vinohrad? Nebo výšková budova špitálu? Mimochodem, ta stojí v k.ú. Starého Lískovce! Využijme tedy příležitosti a vyberme podobu radničních hodin!

Současné architektonické vyznění budovy v níž správa sídlí, odpovídá stylu a možnostem výstavby panelového sídliště.  Jen podotknu, že vlastník druhé části „Kalinky“ již se svou částí budovy naložil tak, jak známe a můžeme každý posoudit sám – z jedné strany krabice s bowlingem,  z druhé pak neforemná přístavba prodejní plochy a na ní dřevěná restaurační zahrádka typu Tolkien-western-starobrno-igelit. Ne nekritizuji, jen rekapituluji stav. Občas tam i zajdu…

Ale naše rozhodování není také jednoduché – zachovat vodorovnou linii atiky střechy nebo ji křivkou zmírnit a lineárnost narušit? Nebo ji nenarušovat vůbec? Nebo něco mezi tím? I z tohoto důvodu předkládám čtyři varianty návrhu.  Hlasování jsem Vám nijak neulehčil možností stanovit pořadí jednotlivých návrhů. Zapojení se do ankety vyžaduje označit návrh jen jeden. O to je třeba hlasovat uvážlivěji. A nejlépe pak po prohlídce místa samotného. Současně si tak lze podobu hodin promítnout na jednom místě s budoucí podobou právě stavebně upravovaného prostoru. Obrazové vizualizace budoucího „náměstí“ jsou samozřejmě zde na webu v sekci Projekty nebo i k nahlédnutí přímo na místě, tedy u vchodu podatelny radnice. A málem bych zapomněl! Předpokládám, že ciferník bude podsvícený…a byl bych také rád, kdyby decentně odbíjely...

Hlasuje se do konce května! V případě, že žádná z variant nezíská více jak 50% hlasů, bude neprodleně vyhlášeno druhé kolo, do kterého postoupí první dvě varianty s nejvíce hlasy. Doporučuji vaší pozornosti i připojenou fotogalerii inspirativních obrázků odjinud. Jménem vedení radnice děkuji za váš zájem.

Zpráva vložená dne 7.5. 2014
Vzhledem k tomu, že publikační a redakční systém poskytovaný firmou as4u.cz umožňuje vícenásobné hlasování v anketě (i přes můj požadavek, aby takové hlasování nebylo možné), čímž jsou zásadně znerovnoprávněny dvě možnosti hlasování, tedy zde na webu nebo  formou odevzdání „výstřižku“ ze zpravodaje Naše Bohunice, jsem nucen konstatovat, že získané výsledky budou jen jedním z podpůrných podkladů pro rozhodování Rady MČ v této záležitosti (a nakonec ani jinak tomu být nemělo neboť se nejedná o oficiální referendum). Věřím, že pochopíte toto oznámení, neboť je snížena objektivnost  ankety více než si hodlám připustit.  Vážím si zájmu všech, kteří se rozhodli vyjádřit k připravované úpravě naší radnice. Tedy děkuji za  pochopení, ale mám za to, že jen tímto včasným oznámením lze předejít možnému budoucímu nařčení z manipulace s výsledky, jejich ignorování či jejich aktivistickému ovlivňování… ...anketa stále pokračuje až do konce května. Tedy hlasujte a zaobírejte se myšlenkou, že Bohunice by mohly mít svou identitu. Myslím, že obec s více než osmisetletou tradicí si to nakonec i zaslouží!

E-mailová z práva ze dne 26.05.2014 - od p. Frimmela
Dobrý den,
zde máte ty fotky, tak s nimi naložte, jak uznáte za vhodné… Původně jsem také byl pro variantu číslo 2, ale díky těmhle zákresům jsem zjistil, že i 4 je podle mého názoru celkem snesitelná a s přihlédnutím na budoucí zeleň, je možná i lepší. Budu teda rád, kdyby i ostatním tohle pomohlo upřesnit jejich názor.
S pozdravem  Frimmel
Níže, ve třetí řadě náhledů,  je fotomontáž návrhů - pohled z větší vzdálenosti na budovu úřadu s variantami hodin - autor p. Frimmel

Definice ANKETY z Wikipedie:
Anketa (z franc. enquete [ankét], průzkum, šetření) je nesystematický průzkum názorů dotazem u obvykle malé skupiny respondentů, kteří nesplňují statistická kritéria. Výsledky anketního dotazování však nelze pokládat za reprezentativní a jakékoli kvantitativní zpracování včetně vyjadřování v procentech je velmi problematické. Anketa vyjadřuje pouze názory dotázaných, které nelze zobecňovat, neboť výběr respondentů není reprezentativní – respondenty jsou buď známé osobnosti, nebo odborníci, které autor ankety sám vybral, lidé, kteří se sami přihlásili (bloggeři, dopisy redakci apod.),  anebo lidé, kteří se náhodou vyskytli na nějakém místě, a redaktor jim položil anketní otázky.

Diskuze i na  www.facebook.com/bohunicepohledemstarosty

Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ

(Váš hlas se započítá okamžitě,  v tomto článku se pak zobrazí do 15 minut -  výsledky hlasování se aktualizují v intervalu 15 minut.)

Která varianta radničních hodin se mi nejvíce líbí? Anketa skončila. Níže vidíte výsledky.

 
12% (152)

 
63% (779)

 
5% (59)

 
19% (237)

Anketa - Radniční hodiny

Varianta hodin 1

Varianta hodin 1

 
Varianta hodin 2

Varianta hodin 2

 
Varianta hodin 3

Varianta hodin 3

 
Varianta hodin 4

Varianta hodin 4

 
Varianty hodin celkový přehled

Varianty hodin celkový přehled

 
Současná budova radnice

Současná budova radnice

 
Současná budova ve vlastnictví Ahold

Současná budova ve vlastnictví Ahold

 
Vizualizace úpravy náměstí celkový pohled

Vizualizace úpravy náměstí celkový pohled

 
Varianta 1  Celkový pohled foto Ing. Crha fotomontáž p. Frimmel

Varianta 1 Celkový pohled foto Ing. Crha fotomontáž p. Frimmel

 
Varianta 2  Celkový pohled foto Ing. Crha fotomontáž p. Frimmel

Varianta 2 Celkový pohled foto Ing. Crha fotomontáž p. Frimmel

 
Varianta 3  Celkový pohled foto Ing. Crha fotomontáž p. Frimmel

Varianta 3 Celkový pohled foto Ing. Crha fotomontáž p. Frimmel

 
Varianta 4  Celkový pohled foto Ing. Crha fotomontáž p. Frimmel

Varianta 4 Celkový pohled foto Ing. Crha fotomontáž p. Frimmel

 
Varianta 1  Boční pohled  autor p. Frimmel

Varianta 1 Boční pohled autor p. Frimmel

 
Varianta 2  Boční pohled  autor p. Frimmel

Varianta 2 Boční pohled autor p. Frimmel

 
Varianta 3  Boční pohled  autor p. Frimmel

Varianta 3 Boční pohled autor p. Frimmel

 
Varianta 4  Boční pohled  autor p. Frimmel

Varianta 4 Boční pohled autor p. Frimmel

 
Inspirace odjinud

Inspirace odjinud

 
1

1

 
5

5

 
6

6

 
3

3

 
2

2

 
4

4

 
7

7

 
8

8

 
10

10

 
9

9

 
11

11

 
12

12

 
13

13

 
14

14

 
16

16

 
15

15

 
17

17

 
21

21

 
22

22

 
18

18

 
20

20

 
27

27

 
28

28

 
23

23

 
29

29

 
30

30

 
31

31

 
25

25

 
24

24

 
32

32

 
34

34

 
33

33

 
35

35

 
26

26

 
39

39

 
19

19

 
36

36

 
38

38

 
40

40

 
42

42

 
43

43

 
41

41

 
44

44

 
45

45

 
48

48

 
47

47

 
50

50

 
51

51

 
49

49

 
53

53

 
52

52

 
46

46

 
54

54

 
55

55

 
37

37

 
56

56

 
57

57

 
58

58

 
59

59

 
60

60

 
 
30.4.2014 10:25:33 - aktualizováno 27.5.2014 14:36:51 | přečteno 3388x | milos.vrazel
Štítky: facebook
 
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load