Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 %

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení.

Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí  a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek školství a prorodinné politiky > Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna).

O zápůjčku, která bude poskytována v roce 2017, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9.2016 do 15.10.2016 a od 1.12.2016 do 15.1.2017. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese.

K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o zápůjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žádný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor také zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po uplynutí 6 měsíců od otevření účtu zahájí splácení formou měsíčních splátek.

Po úplném splacení zápůjčky připraví město podklady k provedení výmazu zástavního práva v katastru nemovitostí. Zápůjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu.

Bližší informace o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda

vedoucí Bytového odboru MMB

účel zápůjčky

lhůta

horní hranice

splatnosti

zápůjčky

oprava střechy - výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

rekonstrukce střechy - v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let

350 tis.Kč / RD

450 tis.Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného

5 let

100 tis. Kč / BJ

ekologického topení ve stávajícím bytě

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody

5 let

30 tis.Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

5 let

150 tis.Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika

5 let

400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače

5 let

150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády, včetně klempířských prvků

5 let

150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra

5 let

100 tis.Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let

500 tis.Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI

5 let

100 tis.Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody

5 let

100 tis.Kč / BJ v BD

(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu

5 let

100 tis.Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě

8 let

500 tis.Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev

5 let

150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let

250 tis.Kč / dům

4.10.2016 9:51:45 | přečteno 587x | jana.florianova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load