Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Pravidla inzerce ve zpravodaji

Základní informace
Zastupitelstvo městské části Brno-Bohunice vydává pro občany informační zpravodaj "Naše Bohunice". Zpravodaj vychází pravidelně jednou měsíčně a je zdarma distribuován do všech domácností městské části. Občané si v něm mohou přečíst aktuální informace o městské části, zprávy ze zasedání RMČ a ZMČ, informace ze škol, center volného času, knihovny a řadu dalších zajímavých informací. Část zpravodaje je vyhrazena inzerátům. Občané i právnické osoby zde mohou prezentovat své nabídky a služby.

Pravidla pro zveřejňování inzerátů

 1. Žádosti o zveřejnění inzerátu v informačním zpravodaji Naše Bohunice může podávat pro řádkovou inzerci osobně každá fyzická nebo právnická osoba, pro plošnou inzerci pak osoba působící pouze na území MČ Brno - Bohunice (dále jen inzerent).
 2. Inzerent je povinen předložit pověřené pracovnici ÚMČ Brno - Bohunice čitelný text (popř. vyobrazení), který má být publikován.
 3. S touto pracovnicí pak bude dohodnut termín zveřejnění inzerátu a způsob jeho znázornění ve zpravodaji Naše Bohunice.
 4. Současně inzerent zaplatí v hotovosti úhradu:
  a) za publikaci inzerátu
  • 25,- Kč/cm2 při plošném znázornění
  • 25,- Kč za jeden řádek ve sloupci 4,3 cm
  b) za velkoplošnou reklamu
  • 3.000,- Kč za ¼ stránky A4
  • 5.000,- Kč za ½ stránky A4
  • 10.000,- Kč za celou stránku A4
  c) za každé první zpracování inzerátu
  • 50,- Kč do 25 cm2 plochy inzerátu
  • 100,- Kč nad 25 cm2 plochy inzerátu
  Tyto částky nebudou účtovány při dalším zveřejnění stejného inzerátu, ale pouze při každé další změně textu.
 5. K uvedeným sazbám bude připočítávána sazba DPH v zákonné výši.
 6. V případě, že inzerent nebude mít na zveřejnění předloženého inzerátu zájem a tuto skutečnost oznámí nejpozději do redakční uzávěrky příslušného čísla zpravodaje, bude mu vrácena zaplacená částka v plné výši. Žádosti o zrušení inzerátu podané po uvedeném termínu nebude vyhověno.
 7. Po zveřejnění inzerátu bude inzerentu zaslán jeden výtisk zpravodaje Naše Bohunice.
 8. Tato pravidla byla schválena 76. zasedáním Rady MČ Brno - Bohunice dne 4.11.2009, nabývají účinnosti dnem 1.12.2009 a nahrazují Pravidla pro zveřejňování inzerátů v bulletinu Naše Bohunice ze dne 25.8.2004.
14.2.2013 12:04:54 | přečteno 8657x | erika.hajkova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load