Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Bezpečnost

V průběhu života se můžeme setkat s mimořádnou událostí. Z hlediska bezpečnosti se mimořádnou událostí rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostřední. Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Pro občany městské části Brno-Bohunice jsou zde připraveny některé užitečné informace a odkazy, které umožní lepe zvládat tyto složité životní situace.

Prioritou každého občana je znát linky tísňového volání a umět nahlásit mimořádnou událost.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ 
Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek bez finanční úhrady

Linky tísňového volání:

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání 
150 - Hasičský záchranný sbor České republiky 
155 - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 
158 - Policie České republiky 
156 - Městská policie

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události:

- co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob) 
- kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání)
- kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné)
- kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláš

Nikdy nezavěšujte jako první, vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkejte na zpětné ověření, že se nejedná o "planý poplach".

 

Užitečné informace z hlediska připravenosti a řešení mimořádných událostí se dozvíte v následujících odkazcech:

Statutární město Brno  http://www.brno.cz/obcan/bezpecnost/ 

Ministerstvo vnitra České republiky www.mvcr.cz

- Příručka pro případ ohrožení (příručka pro obyvatele) www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx

 
Hasičský záchranný sbor ČR www.hzscr.cz

- Rady a doporučení, varování obyvatelstva, evakuace, prostředky individuální ochrany, nouzové přežití, ukrytí www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva.aspx
- Jak se chovat během bouřky a jak ochránit obydlí před úderem blesku, co dělat při silném větru, jak chránit dýchací cesty v případě požáru nebo hustého kouře, desatero prožití bezpečného léta www.hzscr.cz/rady-obyvatelstvu.aspx

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje www.firebrno.cz

- Informační projekt s názvem "Vaše cesty k bezpečí" ve spolupráci HZS JmK, Policie ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charity Brno - ochrana obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana - více na www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
- Veřejný portál krizového řízení krizport.firebrno.cz/

Krizport, obrázek se otevře v novém okně

Preventivní program - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Tento program je určený pro děti na základních školách. Cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi.

http://www.hasik.cz/Policie České republiky - městské ředitelství Brno www.policie.cz
Městská policie Brno www.mpb.cz
Zdravotní
záchranná služba Jihomoravského kraje www.zzsjmk.cz
Krajský úřad Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz
Povodí Moravy, s. p. www.pmo.cz 
Český hydrometeorologický ústav - Aktuální předpověď počasí www.chmu.cz

 a dále na

· http://www.svscr.cz/Státní veterinární správa ČR
· http://www.unbr.cz/Úrazová nemocnice v Brně
· http://www.fnusa.cz/Fakultní nemocnice u sv. Anny
· http://www.fnbrno.cz/Fakultní nemocnice Brno – Bohunice

 

 

11.2.2013 11:29:53 - aktualizováno 24.10.2018 12:29:18 | přečteno 18902x | jana.florianova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load