Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Odpady v MČ Brno-Bohunice

V městké části Brno-Bohunice je sběrné středisko odpadů na ulici Ukrajinská GPS: 49°10'15.868"N, 16°35'12.744"E s provozní dobou Út-So 9-13 a 13:30-17:30.
Obsluhu zajišťuje firma SAKO Brno, a.s.


Sběrná střediska jsou určena k ukládání komunálních odpadů vzniklých občanům na území města Brna.
Omezení návozu – povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny.
V případě, pokud nebude v SSO volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha odmítnout odpady převzít a odkáže osoby na jiné středisko.

Každý návštěvník střediska se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, roztřídění, uložení do kontejnerů a sběrných nádob a úhrady za odběr odpadu. Veškeré odpady budou osobami předávány v rámci možností objemově upravené (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.).

Odpady podléhající zpoplatnění budou předávány v takovém stavu, aby bylo možné jejich zvážení (dle druhu a charakteru odpadu uložení v pytlích, nádobách apod.) a osoba předávající odpady poskytne obsluze součinnost při vážení odpadů.

Dále je zajišťováno přistavování kontejnerů na biologicky rozložitelný rostlinný odpad ze zahrad od března do listopadu a to:

na ulici Souhrady - 1. a 3. sobota v měsíci (křižovatka ulic Souhrady-Dvořiště)
na ulici Neužilova - 2. sobota v měsíci (u garáží na velkém parkovišti)
na ulici Lány- 4. sobota v měsíci (u křížku)

Harmonogram přistavování naleznete ikona souboruzde.

ikona souborumapka stanovišť kontejnerů

Doba přistavení kontejnerů je od 8:00 hod. do 13:00 hod.

9.4.2013 13:32:37 - aktualizováno 9.3.2022 9:59:36 | přečteno 29283x | ilona.kasparovska
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load