Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Odpady v MČ Brno-Bohunice

V městké části Brno-Bohunice je sběrné středisko odpadů na ulici Ukrajinská GPS: 49°10'15.868"N, 16°35'12.744"E s provozní dobou Út-So 9-13 a 13:30-17:30.
Obsluhu zajišťuje firma SAKO Brno, a.s.

Ceník za odložení odpadů ve sběrných střediscích odpadů města Brna platný od 1.4.2013.

Sběrná střediska jsou určena k ukládání komunálních odpadů vzniklých občanům na území města Brna.
Omezení návozu – povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny.
V případě, pokud nebude v SSO volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha odmítnout odpady převzít a odkáže osoby na jiné středisko.

Každý návštěvník střediska se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, roztřídění, uložení do kontejnerů a sběrných nádob a úhrady za odběr odpadu. Veškeré odpady budou osobami předávány v rámci možností objemově upravené (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.).

Uložení odpadu do sběrných nádob provede obsluha nebo osoba až po dohodě na ceně za odběr odpadu s obsluhou. Obsluhou střediska musí být vydán účetní doklad opatřený razítkem s názvem statutárního města Brna, který bude obsahovat jméno a adresu fyzické osoby, katalogové číslo odpadu, druh odpadu, množství a celkovou cenu.

Legenda k ceníku:
Odpady podléhající zpoplatnění budou předávány v takovém stavu, aby bylo možné jejich zvážení (dle druhu a charakteru odpadu uložení v pytlích, nádobách apod.) a osoba předávající odpady poskytne obsluze součinnost při vážení odpadů.

Ceny uvedeny včetně platné DPH

kód odpadu

název

cena včetně DPH

16 01 03

pneumatiky bez disku z osobního vozu

30 Kč/ks

16 01 03

pneumatiky s diskem z osobního vozu

55 Kč/ks

17 01 07

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků

1,20 Kč/kg

Tento ceník za odložení odpadů ve sběrných střediscích odpadů města Brna schválený na schůzi Rady města Brna R5/138 konané dne 23.3.2010 nabývá účinnosti dnem 1.4.2010 a nahrazuje dnem 1.4.2010 ceník za odložení odpadů dle jejich druhů ve sběrných střediscích odpadů schválený Radou města Brna na schůzi R5/114 konané dne 7.7.2009.

Dále je zajišťováno přistavování kontejnerů na biologicky rozložitelný rostlinný odpad ze zahrad od března do listopadu a to:
na ulici Souhrady - 1. sobota v měsíci (křižovatka ulic Souhrady-Dvořiště)
na ulici Neužilova - 2. sobota v měsíci (u garáží na velkém parkovišti)
na ulici Lány- 3. sobota v měsíci (u křížku)

ikona souborumapka stanovišť kontejnerů

Doba přistavení kontejnerů je od 9:00 hod. do 14:00 hod.

9.4.2013 13:32:37 - aktualizováno 29.5.2020 11:42:54 | přečteno 25316x | ilona.kasparovska
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load