Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Pohyb psů v MČ Brno-Bohunice

Pohyb psů v městské části Brno-Bohunice upravuje obecně závazná vyhláška statutárního městaBrna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (výpis vyhlášky)

  1. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
  2. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
  3. Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží od městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.
  4. Povinnost stanovená v odst. (1) se nevztahuje na osoby doprovázené vodícími a asistenčními psy a osoby provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních psů.

Vymezení prostorů pro volný pohyb psů

Prostory, na kterých je povolen v rámci městské části Brno-Bohunice volný pohyb psů bez náhubku a vodítka, označené jako výběh pro psy" nebo "psí výběh" jsou při ulicích:

  • Ukrajinská (pozemek p. č. 1197/82 v k. ú. Bohunice)
  • Okrouhlá (na části pozemku p. č. 2732/1 v k. ú. Bohunice)
  • Souhrady (na části pozemku p. č. 3257 v k. ú. Bohunice)
  • oplocený výběh mezi ulicemi Pod Nemocnicí a Jihlavskou (na části pozemku p. č. 1321/51 v k. ú. Bohunice)
  • oplocený výběh na ulici Okrouhlá u haly Tatran (na části pozemku p. č. 2747/1 v k. ú. Bohunice)

ikona souboruMapa s vyznačenými výběhy pro psy

V prostorech označených jako "výběh pro psy" nebo "psí výběh" je nutné dodržovat PROVOZNÍ ŘÁD.

Vymezení prostorů, kam je vstup se psy zakázán:
dětská hřiště a veřejně přístupná sportoviště při ulicích: Arménská, Běloruská, Gruzínská, Moldavská, Neužilova, Okrouhlá, Pod Nemocnicí, Souhrady, Spodní, Švermova, Ukrajinská, Uzbecká, Vedlejší, park Osová, zahrada u DPS Arménská 4, zahrada ZUŠ Amerlingova 2, zahrada u SVČ Lány 3, běžecký a sportovní areál Okrouhlá (nad TJ Tatran Bohunice).

Pes

Můj pán mě má rád!

Uklízí po mně!

29.5.2013 16:19:16 - aktualizováno 15.9.2016 14:06:11 | přečteno 26371x | katerina.hynkovaB
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load