Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Pronájem sálu

Níže jsou uvedena pravidla pro pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

Pravidla na pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice

  1. Pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice je možný pouze v pracovních dnech, a to v pondělí a ve středu.
  2. Žadatel o pronájem zasedací místnosti ÚMČ dohodne v kanceláři tajemníka úřadu termín konání zasedání, včetně stanovení přesné hodiny zahájení a ukončení zasedání a zaplatí v hotovosti za pronájem místnosti stanovenou úhradu pověřené pracovnici kanceláře tajemníka.
  3. Začátek zasedání je uchazeč povinen stanovit tak, aby ukončení zasedání bylo zabezpečeno nejpozději do 19:00 hod
  4. Za pronájem zasedací místnosti jsou pro jednotlivé akce stanoveny tyto sazby včetně DPH
    a) neprodejní výstavy, neveřejné schůze politických stran, kulturní akce pro děti a mládež bez poplatku
    b) ostatní akce (zejména veřejné schůze politických stran, schůze neziskových organizací, bytových družstev a společenství vlastníků) za každou byť i započatou hodinu 550 Kč
  5. Tato pravidla byla schválena 60. zasedáním Rady MČ Brno-Bohunice dne 27.03.2013, nabývají účinnosti dnem schválení a nahrazují Pravidla na pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Bohunice ze dne 15.12.2010.

V Brně dne 27.03.2013

Ing. Miloš Vrážel, starosta MČ Brno-Bohunice

11.2.2013 18:27:06 | přečteno 19005x | ivana.safrankova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load