Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Zimní údržba

Zimní údržba na území městské části Brno-Bohunice je prováděna na místních a účelových komunikacích v majetku statutárního města Brna.
Mezi místní komunikace, na kterých MČ Brno-Bohunice zajišťuje zimní údržbu, řadíme místní komunikace na území Bohunic, kde není zajišťován provoz městské hromadné dopravy, a chodníky.

Zimní údržbu na místních a účelových komunikacích zajišťuje MČ prostřednictvím společnosti PET group, a.s, Opálkova 748/4, 635 00 Brno a zimní údržbu na chodnících zajišťuje prostřednictvím firmy Roman Šustr, Raisova 11, Brno.

Zimní údržba na místních a účelových komunikacích

je prováděna dle pořadí:

I. pořadí: Arménská, Běloruská Havelkova, Hraničky – místní, Humenná, Neužilova, Okrouhlá, Spodní, Švermova.
II. pořadí: Bohuňova, Gruzínská, Moldavská, Na Pískové cestě, Pod Nemocnicí, Rolnická, Sobolova, Souhrady, Švermova k MŠ, Uzbecká, Vedlejší, Vohnoutova.
III. pořadí: Amerlingova, Dvořiště, Lány u č. 17 – 29, Lískovecká, Netroufalky – místní, Nové Nivky, Podsedky, Tříčtvrtní, Ukrajinská – SUP, Ukrajinská – sběrna, Vyhlídalova – místní, Zadní, Žlíbek.
IV. pořadí: Akademická, Kejbaly, Studentská - místní, příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Vinohrady.

Smluvní podmínky pro provádění zimní údržby jsou v souladu se zákonem a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu.

Zhotovitel bude zimní údržbu a výjezdy na komunikacích provádět v pořadí, které je specifikováno výše,  a v následujících lhůtách:

Zhotovitel je povinen na komunikacích udržovaných v 1. pořadí zahájit zimní údržbu bezodkladně při vzniku podmínek pro zimní údržbu.
Zhotovitel je povinen na komunikacích udržovaných ve 2. pořadí zahájit zimní údržbu ihned po dokončení prací spojených se zimní údržbou komunikací prováděných v prvním pořadí.
Zhotovitel je povinen na komunikacích udržovaných v 3. pořadí zahájit zimní údržbu ihned po dokončení prací spojených se zimní údržbou ploch prováděných ve druhém pořadí. Spolu s údržbou komunikací třetího pořadí bude prováděna zimní údržba parkovišť, a to zejména v průjezdné trase.
Zhotovitel je povinen na komunikacích udržovaných ve 4. pořadí zahájit zimní údržbu ihned po dokončení prací spojených se zimní údržbou ploch prováděných v třetím pořadí.
Zhotovitel je povinen provést práce zimní údržby na komunikacích v 1. pořadí do 4 hodin od vzniku podmínek pro zimní údržbu a v ostatních pořadích do 6 hodin od vzniku podmínek pro zimní údržbu.

Zimní údržba na chodnících

je také prováděna dle pořadí:

I. pořadí

  1. přístupové cesty k zastávkám MHD:
    ul. Jihlavská u chaloupky, Dlouhá u OC Kalinka, Ukrajinská BUS i k zastávce Krematorium, Lány, El. Přemyslovny, Hraničky, Osová u parku, Kamenice, Švermova - k zastávce Osová,
  2. obchodní centrum Kalinka a Kavkaz, radnice, přístupové cesty k základním školám a mateřským školám,
  3. ul. Jihlavská, Lány, Elišky Přemyslovny, Hraničky, Kamenice, Havelkova,

II. pořadí

pěší komunikace s klesáním a stoupáním,

III. pořadí:

ostatní pěší komunikace dle specifikace a Dlouhá ke smyčce Švermova.

Smluvní podmínky jsou v souladu se zákonem, prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu a obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Brna, o schůdnosti místních komunikací (doba od vzniku závady ve schůdnosti do doby zahájení zmírňování této závady nesmí být delší než 20 hodin).

Zhotovitel je povinen na komunikacích udržovaných v prvním pořadí zahájit zimní údržbu nejpozději do 1 hodiny od začátku sněžení nebo vzniku náledí.
Zhotovitel je povinen provést práce zimní údržby na komunikacích v 1. pořadí do 4 hodin od vzniku podmínek pro zimní údržbu a v ostatních pořadích do 6 hodin od vzniku podmínek pro zimní údržbu.
Zhotovitel je povinen na komunikacích udržovaných ve 2. pořadí zahájit zimní údržbu ihned o dokončení prací spojených se zimní údržbou komunikací prováděných v prvním pořadí.
Zhotovitel je povinen na komunikacích udržovaných v 3. pořadí zahájit zimní údržbu ihned po dokončení prací spojených se zimní údržbou ploch prováděných ve druhém pořadí. Spolu s údržbou komunikací třetího pořadí bude prováděna zimní údržba parkovišť a to zejména v průjezdné trase.

Zimní údržba přístupových chodníků v městské části Brno–Bohunice

Ve staré zástavbě bude obec udržovat všechny chodníky podél domů a zahrad.
V sídlišti bude obec udržovat průběžné chodníky podél předních vchodů do bytových domů a chodníky s vyšším provozem. Zadní trakty a některé chodníky s nižším provozem, které nebudou udržovány, jsou označeny tabulkou „Tento chodník se v zimním období neudržuje".

Přístupové chodníky k jednotlivým vchodům do bytových domů budou obcí udržovány pouze ty, které jsou ve vlastnictví obce. Ke každému bytovému domu je udržován pouze jeden přístupový chodník. Přístupové chodníky, které se nacházejí na pozemcích zakoupených jednotlivými družstvy nebo společenstvími vlastníků, obec udržovat nebude.

Kontakty
v pracovní době úřadu: Odbor technických služeb - Ing. Ivana Rosecká 547 423 830
Městská policie: 156

15.1.2013 17:26:26 - aktualizováno 25.2.2022 11:07:31 | přečteno 9090x | ilona.kasparovska
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load