Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

MČ Brno-Bohunice

Městská část Brno-Bohunice je zřízena jako jedna z 29 městských částí Statutárního města Brna.

Statutární město Brno je zřízeno zákonem č.128/2000 Sb. o obcích a jednotlivé městské části jsou zřízeny základní vyhláškou - Statutem města Brna.

V menu je uvedeno složení rady a zastupitelstva MČ Brno-Bohunice, složení komisí a výborů a jsou zde také zápisy ze zasedání zastupitelstva městské části. Ptát se také můžete starosty a místostarosty v rubrice otázky a odpovědi. Dále je zde rozpočet na aktuální kalendářní rok a odkaz na profil zadavatele. 

Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů MČ Brno-Bohunice:

Starosta MČ:

 • finance, rozpočet
 • finanční a interní kontrola, hospodaření příspěvkových organizací
 • školství
 • rodinná politika
 • vnitřní věci (pojištění majetku, oblast informatiky, právní věci, vymáhání pohledávek, czech point, úřední deska)
 • parkování a vyhrazené parkování
 • investice, opravy a výběrová řízení
 • účelové komunikace
 • doprava a dopravní značení
 • povolení k vjezdu
 • kauce
 • krizové řízení a požární ochrana

1. místostarosta MČ:

 •  správa majetku
 • dispozice se svěřeným majetkem
 • místní poplatky
 • rozvoj MČ,
 • územní plánování
 • kultura,
 • sport
 • bytové hospodářství
 • Oblast péče o zeleň
 • ochrana přírody
 • čistota ovzduší
 • kamerové systémy

2. místostarosta MČ:

 • úklid a čistota,
 • odpady a odpadové hospodářství
 • správa mobiliáře
 • blokové čištění a údržba komunikací
 • oblast zdravotnictví
 • oblast sociálních služeb

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load