Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Informace z prvního setkání v rámci projektu Audit familyfriendlycommunity

Logo Audit FFC

Ve středu 22. března 2017 v 18:00 hodin se uskutečnilo první setkání v rámci projektu Audit familyfriendlycommunity (obec přátelská rodině).

Pan starosta Antonín Crha představil veřejnosti samotný projekt, jeho hlavní cíle a plány do budoucna.  Prvního setkání se zúčastnila i paní Mgr. Gabriela Vybíralová z Národního centra pro rodinu, která je poradkyní auditu obec přátelská rodině.

Hlavním cílem setkání bylo, ve spolupráci s veřejností, vytvořit přehled současných prorodinných opatření v Bohunicích. V sále bohunické radnice se sešlo asi 20 osob reprezentujících různé životní fáze rodiny. Všichni přítomní se aktivně zapojili do zmapování stávajících prorodinných opatření. Lidé se tak mohli vyjádřit k tomu, co je pro ně v Bohunicích přínosem, co využívají nebo plánují využívat, a co je naopak v Bohunicích trápí.

Podněty, které občané napsali nebo sdělili, budou v dohledné době zpracovány do tzv. Projektové zprávy – současný stav. Tuto zprávu nalezete na internetových stránkách úřadu v sekci Audit familyfriendlycommunity. Pokud jste se prvního setkání nemohli zúčastnit a chtěli byste se vyjádřit k současnému stavu prorodinných opatření, můžete tak učinit do 20.4.2017  prostřednictvím e-mailu: florianova@bohunice.brno.cz nebo písemně na adresu úřadu městské části.

Setkání trvalo necelé dvě hodiny. Všem, kteří se zúčastnili, bychom rádi poděkovali za jejich cenné podněty a práci při sestavování přehledu současného stavu prorodinných opatření.

Závěrem prvního setkání byl domluven termín druhého pracovního setkání, které se uskuteční ve středu dne 7.6.2017 v 18:00 hodin v sále bohunické radnice. Zde by měla, rovněž ve spolupráci s veřejností, proběhnout debata a příprava plánu budoucích prorodinných opatření v Bohunicích.

Ing. Jana Florianová

pověřená osoba auditem FFC

1.setkání1.setkání1.setkání1.setkání1.setkání1.setkání1.setkání1.setkání

31.3.2017 8:52:39 | přečteno 474x | jana.florianova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load