Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Zajímavosti z historie MČ

Bohunice 22 1 1905 orez

Milý návštěvníku sekce „Zajímavosti z historie Bohunic“.

Tato stránka by měla nabídnout širší a zejména podrobnější pohled na některé zajímavosti Bohunic. Rád bych zde postupně zveřejňoval historické informace o jednotlivostech z naší městské části.

Mám tím na mysli například zprávy o osvobozování Bohunic v II. světové válce, život za I. světové války, o staré škole, nemocnici, věznici, kapličce, zbořených domech, zahradnické škole, místním hřbitově. Rovněž dokumenty o spolkovém životě, hodech, slavnostech, divadle, Sokolu, Orlu, Slavoji, Tatranu. Nerad bych opomenul informace o některé další drobné architektuře jakož i čestných, nebo zajímavých občanech Bohunic apod.

Antonín Crha, starosta

Bohunický hřbitov

Hlavní hřbitovní kříž - čelní pohled.

Až do roku 1884 pochovávali Bohuničtí své zemřelé na starobrněnském hřbitově u kostela sv. Václava, a to i v době, kdy byl kostel v roce 1794 zbořen.
Roku 1884 byl v Bohunicích zřízen nový hřbitov.

27.6.2013 9:36:48 - aktualizováno 2.12.2014 11:06:21 | přečteno 5964x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Socha svatého Jana Nepomuckého

Jan Nepomucký - současný stav

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je jedna z nejstarších bohunických památek a je také vedena na seznamu kulturních památek ČR.
Na podstavci sochy je uveden nápis:

10.6.2013 11:17:22 - aktualizováno 1.12.2014 15:09:39 | přečteno 4475x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Blahoslavený Inocenc (papež Inocenc XI.)

Současnost

Barokní socha blahoslaveného Inocence je vedena na seznamu kulturních památek České republiky.

Tato socha původně stála u cesty nad Kohnovou cihelnou na jihovýchodním svahu Červeného kopce naproti soše sv. Jana Nepomuckého. Po této cestě se vozily cihlářské výrobky koňskými potahy do okolí.

1.12.2014 10:17:09 - aktualizováno 1.12.2014 15:09:44 | přečteno 2578x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Pomník prezidenta T. G. Masaryka

Současnost

O prázdninách 29. srpna 1937 byl v Bohunicích na náměstí 1. května odhalen pomník prezidentu Osvoboditeli Tomáši G. Masarykovi.
O jeho postavení rozhodl místní obecní výbor na návrh bohunického legionáře Jana Soboty 3. listopadu 1936.

1.12.2014 15:58:11 | přečteno 2797x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Obyvatelé kultury „bohunicien“

Hrot a drásadlo

Málokterá obec se může pochlubit tím, že by po ní byla pojmenována kultura obyvatel žijících někdy v dávné minulosti. Bohunicím se této cti dostalo. Tato kultura se nazývá „bohunicien“ a je datována do doby kamenné, konkrétně do středního paleolitu. Následující text se může zdát poněkud příliš odborně laděný, ale v tomto případě to skutečně jinak nelze. Nicméně jsem přesvědčen, že informace za přečtení stojí.

5.6.2013 8:36:21 - aktualizováno 7.6.2013 8:04:51 | přečteno 5314x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Pomník padlým

Pomník - současnost

Pomník padlým spoluobčanům je jednou z nejdůležitějších památek Bohunic, i když zdaleka není památkou nejstarší.
První zmínka o plánované výstavbě památníku se objevuje v kronice Bohunic ze dne 13.4. 1919.

10.5.2013 11:18:05 - aktualizováno 2.12.2014 11:06:26 | přečteno 3390x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Socha Vítěze

Socha Vítěze z archívu Odboru kultury MMB

Bronzová socha Vítěze se nachází v areálu TJ Tatran Bohunice kousek od vchodu do staré haly. Socha patří do majetku TJ Tatran.

1.12.2014 16:46:45 | přečteno 5401x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Socha Venuše

Původní umístění na terase  OC Kavkaz

V průběhu hodových oslav v roce 2009 byla v parku u Běloruské ulice slavnostně odhalena socha Venuše. Odhalení se zúčastnili dárci sochy pánové Pavel Střecha a František Hlinovský, jakož i sochař Doc. Vladimír Drápal z Tvarožné, autor díla.

1.12.2014 16:46:48 | přečteno 5925x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Socha Táta letadélko

Táta  letadélko

Socha Táta letadélko se nachází před nákupním centrem Kavkaz na Švermově ulici.

1.12.2014 16:46:50 - aktualizováno 2.12.2014 11:06:16 | přečteno 2373x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Socha Tulipán přátelství

Současnost

Sochu Tulipán přátelství najdeme pod budovou radnice v parčíku na Běloruské ulici. Vytvořil ji světově uznávaný umělecký kovář Alfréd Habermann, jihlavský rodák.

2.12.2014 11:08:19 | přečteno 6467x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 
3.4.2013 15:53:38 - aktualizováno 1.12.2014 15:09:41 | přečteno 6467x | antonin.crha
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load