Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Socha svatého Jana Nepomuckého

Jan Nepomucký - současný stav

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého je jedna z nejstarších bohunických památek a je také vedena na seznamu kulturních památek ČR.
Na podstavci sochy je uveden nápis:

BEATE IOANNES NEPOMUCENE PATROCINARE GRATIA DIU TE QUAERENTI ET IN TE SPERANTI „Svatý Jene Nepomucký, shlédni milostivě na toho, kdo tě dlouho hledá a v tebe důvěřuje“. Některá písmena jsou větší, než jiná. V nich je zakódován letopočet 1722, kdy byla socha vytesána.

Socha původně stála na křižovatce ulic Jihlavská a Jílová. V roce 1919 byla socha na náklady majitelů cihelny, rodiny Kohnů, opravena.[1]

Dne 25. dubna 1952 upozorňují Bohunické cihelny n.p. a později 15. května 1952 i Státní památkový ústav, že je třeba sochu přemístit, protože stojí v cestě postupující těžbě cihlářské hlíny.[2] V roce 1953 byla přemístěna na ulici Lány, na část pole s pustinou v majetku Marie Weisslamplové z Bohuňové ul. č. 33.

Péčí obce, jako její majetek byla socha v roce 1992 generálně opravena. Práce provedl ak. sochař Radek Vavruša.

První dochované vyobrazení sochy je z roku 1827, kdy je zachycena na obrazu F. Richtra. Na kolorované kresbě je zde vyobrazeno Brno od jihozápadu se sochou v popředí.

Bohunické sochy papeže bl. Inocenta a sv. Jana Nepomuckého stávaly v minulosti blízko sebe. Dle pověsti je dala vyrobit jistá francouzská hraběnka k uctění památky svých padlých synů.[3]

Jan z Pomuku se narodil někdy kolem roku 1340 v Pomuku. Studoval na pražské univerzitě. Od roku 1369 působil jako veřejný notář v Praze, od roku 1380 byl oltářníkem u sv. Erharda a sv. Otýlie ve svatovítském kostele, farářem u sv. Havla a od roku 1387 kanovníkem u sv. Jiljí. Mezi lety 1383 a 1387 studoval církevní právo na padovské univerzitě. V září 1389 byl jmenován generálním vikářem pražského arcibiskupa.

V té době vzniklo nepřátelství mezi českým králem Václavem IV. a arcibiskupem Jenem z Jenštejna. Jan o sporu věděl a vydal potvrzení, které zhatilo královi jisté plány. Byl proto zajat a mučen. Některé historické prameny hovoří o tom, že nechtěl vyzradit králi zpovědní tajemství královny. Zemřel během mučení 20. března 1393.

Okolo deváté večer pak bylo jeho tělo svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy. Janovo tělo našli 17. dubna zachycené na břehu Vltavy. Pochovali ho v kostele sv. Kříže většího.

Někdy před rokem 1416 bylo jeho tělo pohřbeno v katedrále sv. Víta. 31. května 1721 papež Inocenc XIII. prohlásil Jana za blahoslaveného, Benedikt XIII. dne 19. března 1729 za svatého.

Sv. Jan Nepomucký je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních.

Svátek má 16. května.

Antonín Crha
starosta

Zdroj: Kniha "Z historie Bohunic", ISBN: 978-80-905558-0-8.


[1] Viz: Josef Sobola: Paměti rodu Sobolova z Brna-Bohunic.
[2] Viz. Korespondence uvedených institucí. Soukromý archív autora.
[3] Viz: Josef Sobola: Paměti rodu Sobolova z Brna-Bohunic.

 

Jan Nepomucký

Z projektové dokumentace pro generální opravu v roce 1992

Z projektové dokumentace pro generální opravu v roce 1992

Zdroj: Archív MČ Brno-Bohunice
 
Socha na svém původním místě při ulici Jihlavská

Socha na svém původním místě při ulici Jihlavská

Zdroj: Muzeum města Brna
 
Socha na svém původním místě při ulici Jihlavská

Socha na svém původním místě při ulici Jihlavská

Zdroj: Muzeum města Brna
 
Socha na svém současném místě na ulici Lány ještě před výstavbou sídliště

Socha na svém současném místě na ulici Lány ještě před výstavbou sídliště

 
Požadavek Státního památkového ústavu z r. 1952 na  přemístění sochy

Požadavek Státního památkového ústavu z r. 1952 na přemístění sochy

Zdroj: Archív autora článku
 
Požadavek Bohunických cihelen z r. 1952 na  přemístění sochy

Požadavek Bohunických cihelen z r. 1952 na přemístění sochy

Zdroj: Archív autora článku
 
Nápis na podstavci sochy

Nápis na podstavci sochy

Foto: Archív autora článku
 
Jan Nepomucký - současný stav

Jan Nepomucký - současný stav

Foto: Archív autora článku
 
 
10.6.2013 11:17:22 - aktualizováno 1.12.2014 15:09:39 | přečteno 4437x | antonin.crha
Štítky: facebook
 
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load