Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Znak a vlajka MČ

Prapor vývěsní

Městská část Brno-Bohunice přijala svůj znak a prapor na šestém zasedání Zastupitelstva MČ dne 10. října 1991. Tehdy schválená podoba znaku a vlajky však byla jiná, než je používaná v současnosti.

Štít znaku je sice tvarově shodný, tedy ve tvaru gotického štítu, ale použité atributy – klíč a hrozen – byly jednodušší, méně tvarově propracované. Byly odvozeny z dochovaného otisku pečeti z roku 1617.
I vlajka byla výrazně jednodušší. Její list byl jen vodorovně a také barevně rozdělen – červenou, bílou a zelenou v poměru 1:2:1. Tyto barvy korespondovaly s barevností znaku. Avšak časem se ukázalo, že se naše vlajka nápadně podobá vlajce Maďarska. A tak se přikročilo k vypracování nového návrhu znaku i vlajky.
V roce 2007 v rámci příprav oslav 770 let od první písemné známky o Bohunicích byla na III. zasedání Zastupitelstva městské části dne 28. února 2007 přijata nová podoba znaku a vlajky. Na vlajce zmizely barevné pruhy a do návrhu se dostal klíč a hrozen.
Podvýbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro heraldiku konstatoval, že grafická úprava znaku je pouze drobnou obměnou platného znaku a že nové udělení tedy není nutné. Podobu nové vlajky podvýbor odsouhlasil a předseda poslanecké sněmovny ji udělil obci slavnostním aktem na půdě Poslanecké sněmovny ČR dne 26. června 2007. Vlajka i znak byly následně 22. září 2007 v rámci oslav 770 let od první písemné zmínky o obci Bohunice slavnostně požehnány.
Autorem grafického návrhu znaku i praporu je pan Jaroslav Petr z Mikulova.

Popis obecního praporu
Nová podoba praporu a vlajky vychází ze symboliky i barevnosti znaku. Na červeno – bílém listu o poměru stran 2 : 3 je v horní červené části položen klíč bílé barvy na středovou osu, zuby má vytočené dolů a směrem k žerdi. Ve spodní části leží na bílé barvě bohatý hrozen zelené barvy, po jehož obou stranách jsou listy a převislé úpony ratolesti zelené vinné révy.

Popis obecního znaku
Na červeno – stříbrném gotickém štítu, napříč děleném v poměru 1 : 1,3, je v horní červené části položen na středovou osu klíč stříbrné barvy, zuby má vytočené dolů a doprava. Ve spodní části štítu vidíme na stříbrné barvě bohatý hrozen vinné révy s převislými úpony a listy po obou stranách. Zelená barva listů je mírně odlišná od zelené barvy hroznu.

Upozornění
Dle § 34a zákona č. 128/2000Sb. o obcích v platném znění je podmíněno užití znaku městské části souhlasem Rady městské části. Formulář žádosti o souhlas s užitím znaku naleznete v sekci „Potřebuji si vyřídit“.

Antonín Crha
starosta

Zdroj: Kniha "Z historie Bohunic", ISBN: 978-80-905558-0-8.

Znak a vlajka

Prapor slavnostní

Prapor slavnostní

 
Prapor vývěsní

Prapor vývěsní

 
Znak

Znak

 
Znak Bohunic z hlavičkového papíru MNV přelom 70. a 80. let 20.  stol.

Znak Bohunic z hlavičkového papíru MNV přelom 70. a 80. let 20. stol.

 
Udělení vlajky

Udělení vlajky

 
 
15.1.2013 16:57:22 - aktualizováno 2.12.2014 14:11:04 | přečteno 5686x | antonin.crha
Štítky: facebook
 
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load