Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Jednotka SDH

Městská část Brno-Bohunice zřídila jako svou organizační složku Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Bohunice.

Sídlo jednotky je v objektu Ukrajinská 2.

Předmětem činnosti jednotky je především:

  1. Provádění požárních zásahů podle příslušné dokumentace požární ochrany na území MČ nebo mimo katastrální území MČ na výzvu Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen HZS kraje) včetně nasazování sil a prostředků.
  2. Provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území MČ nebo mimo území MČ na výzvu Operačního a informačního střediska HZS kraje.
  3. Podávání zpráv o svém výjezdu a zásahu HZS kraje.
  4. Spolupráce s Policií ČR a dalšími orgány dle zvláštních předpisů.
  5. Plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
  6. Plnění dalších úkolů ve vztahu se zajišťováním ochrany obyvatel MČ a plnění úkolů v souladu se zařazením do kategorie jednotek PO stanoveného HZS kraje.

Za jednotku jedná velitel jednotky pan Ing. Jiří Toufar. V současné době má jednotka 26 členů, kteří vykonávají činnost v jednotce na základě Dohody o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Bohunice. Všem členům jednotky i jejímu veliteli patří poděkování, protože plnění nelehkých úkolů při zásazích u požárů a mimořádných událostech, jakož i příprava na ně je vykonávána členy jednotky bez nároku na odměnu.

Financování potřeb jednotky je zajišťováno prostřednictvím rozpočtu MČ Brno-Bohunice. Jednotka je vybavena pro zásahy potřebnou technikou a především dvěma vozy MAN a Avia, které jsou majetkem městské části.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Bohunice, org. sl. úzce spolupracuje se sdružením Sboru dobrovolných hasičů Brno Bohunice.

 http://www.sdhbohunice.cz/zasahova-jednotka/

 Logo JMK

V roce 2014 obdržela městská část Brno-Bohunice dotaci z Jihomoravského kraje na akci „Nákup a oprava věcných prostředků požární ochrany“ ve výši 500.000 Kč.

V roce 2015 obdržela městská část Brno-Bohunice dotaci z Jihomoravského kraje na akci „Výstavba sociálního zařízení v areálu cvičiště JSDH MČ Brno-Bohunice“ ve výši 200.000 Kč a dotaci na akci „Vnitřní vybavení zásahového dopravního automobilu typu DA, výstroj a výzbroj“ ve výši 50.000 Kč.

V roce 2016 obdržela městská část Brno-Bohunice dotaci z Jihomoravského kraje na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu hasičské zbrojnice“ ve výši 300.000 Kč a dotaci na akci„Nákup věcných prostředků“ ve výši 60.000 Kč.

V roce 2017 obdržela městská část Brno-Bohunice dotaci z Jihomoravského kraje na akci „Oprava vytápění hasičské zbrojnice“ ve výši 200.000 Kč.

V roce 2021 obdržela městská část Brno-Bohunice dotaci z Jihomoravského kraje na akci „Věcné prostředky pro JSDH Bohunice“ ve výši 83.000 Kč.


13.3.2017 9:51:22 - aktualizováno 28.1.2022 10:25:35 | přečteno 2204x | jana.florianova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load