Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Obnova zeleně v „rekreačních-okrajových“ zónách MČ Brno-Bohunice

Projekt obnovy zeleně    ikona

Tento projekt navazuje na regeneraci a revitalizaci zeleně v zastavěném území sídliště, který byl v předchozích čtyřech etapách postupně realizován v intravilánu, tedy v zastavěném území sídliště. 

Původně v této poslední etapě obnovy bohunické zeleně, řešené již v extravilánu, tj. mimo zastavěné území, byly zahrnuty veřejně přístupné pozemky (nepronajímané jako zahrádky) na Červeném kopci a podél potočního koryta Leskavy. Vzhledem k tomu, že územní plán většiny Červeného kopce předpokládá využití této lokality co by stavebních parcel, nebylo možno na údržbu tamní, doposud rostoucí zeleně, využít finanční dotaci. Tedy k cílené obnově přistupujeme jen v jižní části našeho katastrálního území, a to podél potoka. Obnova zeleně je zde rozdělena do čtyř samostatných oddílů.  Oddíl „A“ zahrnuje svah ulice Lány při křížení s ulicí Bohuňova. Oddíl „B“ pak zeleň ulice Podsedky. Oddíl „C“ je volně přístupným územím zahrádkářské kolonie při Leskavě. Poslední oddíl „D“ leží v okolí spojnice Lány-křížek a potok Leskava. Práce budou probíhat na jaře a podzim roku 2014. Zahrnují po nutné inventarizaci, zdravotní probírku, pěstební zásahy a ozdravění jednotlivých stromů, solitérních keřů i keřových skupin. Plochy, na kterých budou keře a dřeviny odstraněny bez náhrady budou nově zatravněny. Součásti projektu je i možná instalace drobného mobiliáře – laviček a odpadkových košů. Detaily projektu jsou k nahlédnutí na Odboru technických služeb úřadu. Projekt, stejně jako předcházející etapy, pro městskou část připravila Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. Vzhledem k tomu, že je obnova zeleně financována z dotačních prostředků EU je jejím řízením pověřen Odbor implementace evropských fondů MMB. Veřejnou zakázkou je cena stanovena ve výši 480 tisíc korun včetně DPH a možná spoluúčast městské části je 200 000 Kč.

Věřím, že čistá voda Leskavy již po provedené dostavbě kanalizace a právě započatá úprava jejího nejbližšího okolí je tím dalším správným počinem zkvalitňující tuto část suburbanizovaného prostoru v bezprostředním sousedství našich domovů.

Ing. Miloš Vrážel, starosta

ProjektObnovaZelene

Celkový plán s oddíly obnovy zeleně

Celkový plán s oddíly obnovy zeleně

 
Oddíl A

Oddíl A

 
Foto oddíl A

Foto oddíl A

 
Oddíl B

Oddíl B

 
Foto oddíl B

Foto oddíl B

 
Oddíl C

Oddíl C

 
Foto 1 oddíl C

Foto 1 oddíl C

 
Foto 2 oddíl C

Foto 2 oddíl C

 
Foto 3 oddíl C

Foto 3 oddíl C

 
Oddíl D

Oddíl D

 
Foto 1 oddíl D

Foto 1 oddíl D

 
Foto 2 oddíl D

Foto 2 oddíl D

 
Foto 3 oddíl D

Foto 3 oddíl D

 
 
4.4.2014 14:02:12 | přečteno 1483x | milos.vrazel
Štítky: facebook
 
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load