Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Projekty MČ


Projekt rekonstrukce veřejného prostoru Švermova - Kavkaz

Projekt rekonstrukce veřejného prostoru Švermova - Kavkaz

Zájmové prostranství je přístupovým prostorem k tramvajové zastávce ze směru ulice Švermova. Tento prostor nikdy nebyl architektonicky řešen a ve stávajícím stavu je již značně degradován. Rovněž tamní prodejní stránky již neodpovídají požadavkům na kvalitu veřejného prostoru.

7.10.2014 14:45:40 | přečteno 1343x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Projekt úprav veřejného prostranství před ZŠ Arménská

Projekt úprav před ZŠ Arménská

Řešená lokalita je především prostorem shromažďování žáků školy před a po výuce. Prostor je dále využitelný i pro klidné volnočasové aktivity okolních obyvatel. Na tomto veřejném prostranství byly v minulosti zbudovány dvě travnaté plochy. Ty vzhledem k podzemním sítím nelze využít pro cílenou výsadbu trvanlivých porostů.  Celá koncepce je ve stávajícím stavu již značně degradována.


7.10.2014 13:42:43 | přečteno 886x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Projekt úprav veřejného prostranství Běloruská - před Poštou

Projekt úprav veřejného prostranství Běloruská - před Poštou

Zájmová lokalita je přístupovým prostorem ke „spodnímu traktu“ nákupního střediska společnosti Albert. Na tomto veřejném prostranství bylo v minulosti  vybudováno několik kruhových rozárií, ve kterých byly postupně růže nahrazeny výsadbou jehličnanů. Celá koncepce je ve stávajícím stavu již značně degradována. Rovněž umístění kontejnerů pro tříděný odpad je z hlediska provozního i estetického značně problematické.

7.10.2014 13:15:02 | přečteno 732x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Rekultivace Švermova 10, 12 a 14 - nová úprava

Rekultivace Švermova 10,12, a 14

Řešené území je volnou plochou za bytovým domem Švermova 10, sousedící na západní straně se stávajícím asfaltovým chodníkem pro pěší před bytovými domy Švermova 10-14, na jižní a východní straně je tato plocha ukončena svahem směrem k ulicím dlouhá a Hraničky, směrem severním je plocha ohraničena objektem Švermova 10 a volnou plochou za blokem bytových domů Švermova 10-14.


7.10.2014 9:20:38 | přečteno 844x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Projekt výstavby parkoviště Spodní – jižní část

Projekt výstavby parkoviště SPODNÍ – jižní část

Souhrn dosavadního průběhu přípravy záměru výstavby parkoviště na jižní části ulice Spodní v Bohunicích. 15.9. 2009 Rada města Brna na podnět tehdejšího bohunického starosty Ing. Kotziana vyslovila souhlas se zahájením prací na investičním záměru „Parkoviště při ulici Spodní“ (16,3 miliony, 132+7 parkovacích míst, včetně 12 míst na příjezdové komunikaci). Obr. č 1


2.6.2014 11:14:07 | přečteno 1937x | milos.vrazel | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Rekonstrukce venkovních ploch SVČ Labyrint Švermova 19

Amfiteátr současný stav

Rada městské části zadala Ateliéru zahradní a krajinářské architektury vypracování projektu stavby – souhrnného technického, ekonomického a architektonického řešení rekonstrukce venkovního amfiteátru v zahradě Střediska volného času Labyrint působící v budově na ulici Švermova 19. Amfiteátr byl vybudován v roce 2000 dle projektu uvedené společnosti pod vedením Ing. Sendlera. 

30.5.2014 11:00:46 | přečteno 1380x | antonin.crha | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Stavební úpravy hřiště Pod Nemocnicí č.11 - 13

Hřiště Pod nemocnicí 11

Hlavním účelem stavebních úprav je rekonstrukce stávající zpevněné asfaltové plochy mezi domy Pod Nemocnicí č.11-13., která je již v nevyhovujícím stavu.  Nový sportovní povrch bude tvořen betonovou plochou vyztuženou rozptýlenými ocelovými vlákny (drátkobeton). Pro víceúčelové využívání sportovními aktivitami bude plocha osazena sloupky na síť, záchytnou sítí a lavičkou…


14.5.2014 16:28:51 | přečteno 880x | milos.vrazel | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Stavební úpravy hřiště v lokalitě Souhrady

Hřiště Souhrady

Řešené území zahrnuje stávající asfaltová hřiště, přístupový asfaltový chodník a vyrovnávací betonová schodiště a jejich bezprostřední okolí v lokalitě Souhrady za bytovými domy Souhrady č. 10-14. V současné době se jedná o dvě asfaltové plochy spojené chodníkem. Zpevněná plocha hřiště je tvořena zpevněným povrchem z litého asfaltu ve špatném technickém stavu.

14.5.2014 16:10:14 | přečteno 1027x | milos.vrazel | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Obnova zeleně v „rekreačních-okrajových“ zónách MČ Brno-Bohunice

Projekt obnovy zeleně    ikona

Tento projekt navazuje na regeneraci a revitalizaci zeleně v zastavěném území sídliště, který byl v předchozích čtyřech etapách postupně realizován v intravilánu, tedy v zastavěném území sídliště. 

4.4.2014 14:02:12 | přečteno 1366x | milos.vrazel | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Námět na radniční hodiny a bohunický orloj

Občanský námět na radniční rodiny

Radniční hodiny jsou tradičním motivem nejen věží kostelů ale i budov správy obcí a měst. Pokud jdou i přesně jsou vítaným informačním doplňkem veřejného prostoru. A jsou-li hodiny součástí dalšího „jinak čas doprovázejícího stroje", stávají se i významnou místní reálií. Často pak reálií i vyhledávanou.

11.3.2014 11:13:18 | přečteno 1456x | milos.vrazel | Celý článek
Štítky: facebook
 
 
30.5.2013 8:37:44 | přečteno 1456x | milos.vrazel
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load