Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Projekt výstavby parkoviště Spodní – jižní část

Projekt výstavby parkoviště SPODNÍ – jižní část

Souhrn dosavadního průběhu přípravy záměru výstavby parkoviště na jižní části ulice Spodní v Bohunicích. 15.9. 2009 Rada města Brna na podnět tehdejšího bohunického starosty Ing. Kotziana vyslovila souhlas se zahájením prací na investičním záměru „Parkoviště při ulici Spodní“ (16,3 miliony, 132+7 parkovacích míst, včetně 12 míst na příjezdové komunikaci). Obr. č 1


4.11. 2009 - Rada MČ s investičním záměrem vyslovila souhlas včetně schéma průjezdného parkoviště. 3.1. 2011 jako starosta na základě diskuze s Radou MČ zasílám „urgenci“ se žádostí o zpracování dalšího stupně projektové dokumentace a požadavek na vytvoření rezervy pro pokračování platanové aleje, která je již vysázená v severní části při ulici Čenka Růžičky. Obr.č.2

23.3. 2011 - Rada města Brna zařadila projekt do operačního plánu. 28.2. 2013 další žádost starosty Bohunic na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení . 7.5. 2014 jednání o podobně připravované dokumentace s projektanty a dalším dotčenými organizacemi a odbory města Brna.  Bylo konstatováno, že parkovací místa budou realizována podle již nově platné normy (budou širší) a vzhledem ke komplikacím s pozemky jiných vlastníků podél chodníku při vozovce Čen. R. – státu – je plocha parkoviště tímto vymezena (částečně omezena). Zůstane tak pruh zeleně (byť s uloženými sítěmi) pro potenciální výsadbu jižní části (pokračování) požadovaného stromořadí. Obr. č.3

20.5. 2014 - Jednání opět s dotčenými a příslušnými odbory MMB. Parkování v příjezdní komunikaci bude umožněno parkovacím pruhem je směru výjezdu s podmínkou stavebního zúžení chodníku, respektive rozšířením vozovky na 5,5m + šíře parkovacího pruhu. Varianta zvolena vzhledem k průběhu a četnosti podzemních sítí. Umožní se tak nejen organizované legální parkování, ale především průjezdnost této komunikace. Obr. č. 4

Ing. Miloš Vrážel, starosta

Diskuze i na www.facebook.com/bohunicepohledemstarosty

Projekt výstavby parkoviště Spodní – jižní část

Obrázek č.1 - schéma parkoviště

Obrázek č.1 - schéma parkoviště

 
Obrázek č.2 - schéma parkoviště + stromy

Obrázek č.2 - schéma parkoviště + stromy

 
Obrázek č.3 - Aktualizovaná varianta

Obrázek č.3 - Aktualizovaná varianta

 
Obrázek č.4 - Parkování na příjezdu - podélné

Obrázek č.4 - Parkování na příjezdu - podélné

 
 
2.6.2014 11:14:07 | přečteno 2696x | milos.vrazel
Štítky: facebook
 
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load