Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Rozbor výdajové části rozpočtu městské části 2014

Vzhledem k tomu, že položková struktura rozpočtu je „běžnému pozorovateli“ obvykle málo srozumitelná, pokusím se o jeho zjednodušenou a snad i přehlednější interpretaci přijatého ročního rozpočtu městské části.  Níže jsou vysvětlivky k tabulce plánovaných výdajů pro rok 2014 a z ní vytvořeného poměrového grafu.

PLÁNOVANÉ VÝDAJE - ROK 2014

Oblast rozpočtu

celkové výdaje 

na 1 obyvatele 

v tis. Kč

městské části v Kč

1

Vzdělávání, kultura, sdělovací prostředky

19 605

1 307

2

Doprava

5 950

397

3

Ochrana životního prostředí

6 320

421

4

Tělovýchova, zájmová činnost

3 731

249

5

Komunální služby, územní rozvoj

2 230

149

6

Požární ochrana, krize

544

36

7

Ostatní finanční operace

1 630

109

8

Činnost místní správy

19 332

1 289

Celkem

59 342

3 956

Výdajová část rozpočtu MČ Brno-Bohunice 2014

Oblast č. 1. Do této oblasti rozpočtu jsem zahrnul především výdaje na provoz mateřských a škol a plánované opravy budov a školních hřišť. Zbývající část je rozdělena na nákup dárkových předmětů, pohoštění jubilantům (vítání občánků), tisk zpravodaje Naše Bohunice, apod.

Oblast č. 2. Nákladem této skupiny je čištění a údržba komunikací a chodníků.

Oblast č. 3. Zde jsou nutné náklady na vývoz odpadkových košů, úklid a likvidaci toho, co se sesbírá mimo kontejnery pro komunální odpad, péče o zeleň a další.

Oblast č. 4. Suma nákladů na podporu činnosti obou středisek volného času a základní umělecké školy.

Oblast č. 5. Vyčleněné prostředky především pro další etapu regenerace prostor sídliště (předprostor – náměstí -radnice)

Oblast č. 6. Sumarizuje náklady na zajištění akceschopnosti naší jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Oblast č. 7. Zachycuje výdaje typu bankovních poplatků, pojištění městské části, daňové odvody, peníze pro podporu místních kulturních, sportovních a volnočasových organizací.

Oblast č. 8. Obsahuje finanční prostředky na odměny a mzdy zaměstnanců úřadu a členů samosprávy včetně příslušných povinných odvodů, náklady na provoz budovy radnice a další zabezpečení činnosti místní správy.

Úplný, tedy rozepsaný rozpočet v předepsané položkové skladbě, je zveřejněn na této webové stránce. V této sekci je i postupně zveřejňován upravovaný rozpočet, k němuž dochází v průběhu účetního (kalendářního) roku. Úprava rozpočtu se provádí formou rozpočtových opatření, které jsou v kompetenci Rady MČ a Zastupitelstva MČ. Věřím, že celkovou sumu prezentovaných výdajů, která činí téměř 60 milionů, se postupně podaří posílit minimálně o 4-11 milionů korun, neboť naše finanční prostředky jsou většinou jen ve výši nutného dofinancování či povinné spoluúčasti v průběhu roku vypisovaných dotačních titulů. Jen tak se podaří uskutečnit investice, jejichž přehled je k nahlédnutí v sekci „Projekty a plány“.

Ing. Miloš Vrážel, starosta 

29.5.2013 10:40:27 | přečteno 985x | milos.vrazel
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load