Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Statistické informace

Data z Veřejné databáze ČSU (sčítání lidu 2011)

 Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Městská část - Brno-Bohunice (Brno) Období: 26.3.2011
  Celkem muži ženy
Obyvatelstvo  celkem 14 683 7 048 7 635
z toho rodinný stav svobodní, svobodné 5 852 3 147 2 705
ženatí, vdané 6 174 3 058 3 116
rozvedení, rozvedené 1 806 677 1 129
vdovci, vdovy 814 144 670

 Obyvatelstvo podle národnosti
Městská část - Brno-Bohunice (Brno) Období: 26.3.2011
  Celkem muži ženy
Obyvatelstvo celkem 14 683 7 048 7 635
z toho národnost česká 7 424 3 300 4 124
moravská 2 957 1 530 1 427
slezská 12 9 3
slovenská 267 128 139
německá 4 3 1
polská 33 23 10
romská 4 3 1
ukrajinská 78 36 42
vietnamská 39 24 15
neuvedeno 3 205 1 662 1 543

 Obyvatelstvo podle věku
Městská část - Brno-Bohunice (Brno) Období: 26.3.2011
  Celkem muži ženy
Obyvatelstvo celkem 14 683 7 048 7 635
z toho ve věku 0 - 14 1 550 798 752
15 - 19 639 330 309
20 - 29 2 529 1 255 1 274
30 - 39 2 523 1 354 1 169
40 - 49 1 807 819 988
50 - 59 2 315 1 027 1 288
60 - 64 1 267 584 683
65 - 69 829 389 440
70 - 79 769 338 431
80 a více let 418 133 285

 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Městská část - Brno-Bohunice (Brno) Období: 26.3.2011
  Celkem muži ženy
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 13 133 6 250 6 883
z toho
 podle stupně vzdělání
bez vzdělání 24 12 12
základní včetně
neukončeného
1 614 624 990
střední vč. vyučení
(bez maturity)
3 465 1 914 1 551
úplné střední
(s maturitou)
4 199 1 803 2 396
nástavbové
studium
457 121 336
vyšší odborné
vzdělání
205 55 150
vysokoškolské 2 737 1 488 1 249

 Obyvatelstvo podle náboženské víry
Městská část - Brno-Bohunice (Brno) Období: 26.3.2011
  Celkem muži ženy
Obyvatelstvo celkem 14 683 7 048 7 635
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti 1 337 596 741
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti 2 284 988 1 296
z toho Církev římskokatolická 1 754 744 1 010
Církev československá husitská 62 26 36
Českobratrská církev evangelická 71 28 43
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 13 6 7
Pravoslavná církev v českých zemích 21 13 8
Bez náboženské víry 5 125 2 569 2 556
Neuvedeno 5 936 2 894 3 042

 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Městská část - Brno-Bohunice (Brno) Období: 26.3.2011
  Celkem muži ženy
Ekonomicky aktivní celkem 8 061 4 143 3 918
v tom: zaměstnaní 7 379 3 788 3 591
z toho podle postavení v zaměstnání zaměstnanci 6 081 2 986 3 095
zaměstnavatelé 219 164 55
pracující na vlastní účet 745 497 248
ze zaměstnaných pracující důchodci 447 221 226
ženy na mateřské dovolené 131 - 131
nezaměstnaní 682 355 327

 Domovní fond
Městská část - Brno-Bohunice (Brno) Období: 26.3.2011
  Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy
Domy úhrnem 605 390 183 32
Domy obydlené 567 355 183 29
z toho podle vlastnictví domu fyzická osoba 345 339 5 1
obec, stát 14 - 6 8
bytové družstvo 77 - 77 -
spoluvlastnictví vlastníků bytů 67 11 56 -
z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu 1919 a dříve 28 26 2 -
1920 - 1970 165 158 7 -
1971 - 1980 182 55 123 4
1981 - 1990 54 22 30 2
1991 - 2000 47 41 4 2
2001 - 2011 62 49 12 1

 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností
Městská část - Brno-Bohunice (Brno) Období: 26.3.2011
  Celkem rodinné domy bytové domy ostatní budovy
Obydlené byty celkem 6 220 453 5 702 65
z toho právní důvod užívání bytu ve vlastním domě 365 361 3 1
v osobním vlastnictví 1 935 - 1 935 -
nájemní 1 403 9 1 362 32
družstevní 2 138 - 2 138 -
z toho s počtem obytných místností 1 543 6 515 22
2 1 045 20 1 023 2
3 941 86 853 2
4 2 382 127 2 252 3
5 a více 932 173 757 2


15.1.2013 16:32:22 | přečteno 12317x | ivana.safrankova
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load