Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Odbory úřadu

Odbory jsou organizační útvary, který zřídila rada městské části pro určenou oblast činností. Odbor lze dále vnitřně členit na nižší organizační stupně, kterými jsou oddělení.

Rada MČ Brno-Bohunice zřídila následující odbory - kancelář tajemníka, finanční odbor, odbor bytový a majetkový, odbor stavební, odbor technických služeb a sociální odbor. V podmenu jsou uvedeny bližší informace o jednotlivých odborech.

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load