Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje v souladu s právními předpisy a se Statutem města Brna na úseku samostatné a přenesené působnosti  po zásadních změnách, ke kterým došlo v sociální oblasti v rámci sociální reformy, sociální péči pro občany MČ především na úseku sociálně-právní ochrany dětí a ve formě sociálního poradenství .

V rámci uvedených změn poskytuje i nadále:

  • sociální poradenství
  • vykonává sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči, zák. č. 359/1999 Sb.

ikona souboruStandardy kvality výkonu sociálně - právní ochrany dětí
ikona souboruInformační leták sociálně - právní ochrany dětí
ikona souboruPodání stížnosti na OSPOD pro děti


Telefonní spojení: 547 423 832, 35, 34, 11, 33
e-mail: soc@bohunice.brno.cz

Vedoucí odboru: Mgr. Ing. Bc. Lukáš Brynza (kl. 32)
Pracovníci: Mgr. Marta Dvořáková (kl. 35), Alice Homolková (kl. 34), Mgr. Eva Rottová (kl. 33), Bc. Irena Riedlová (kl. 11)

Postupy při vyřizování žádostí jsou uvedeny zde

Veškerá rozhodnutí a administrace v oblasti sociálních dávek a sociální práce, dříve vykonávána na odboru sociálním  ÚMČ Brno-Bohunice, přešla na Úřad práce ČR.

Sociálně právní ochrana dětí

Základní informace Sociální péče v sobě zahrnuje  řešení otázek sociálně právní ochrany dětí v oblasti péče o rodinu a to zejména ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

8.2.2013 8:47:26 - aktualizováno 7.11.2022 10:41:06 | přečteno 6071x | lukas.brynza | Celý článek
 
1
8.2.2013 8:47:47 - aktualizováno 7.11.2022 10:25:04 | přečteno 6071x | lukas.brynza
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load