Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Poskytování informací (106/99)

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, upravuje práva  svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Účinnosti nabyl dnem 1. 1. 2000.

Žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. vyřizuje kancelář tajemníka ÚMČ Brno-Bohunice a jednotlivé odbory úřadu, jichž se požadovaná informace týká.
Forma žádosti není předepsána, občan může podat žádost ústně, telefonicky, písemně, faxem nebo e-mailem .
Na ústní nebo telefonický dotaz odpoví pracovníci úřadu ústně nebo telefonicky. Pokud občan nepovažuje odpověď za dostačující, musí podat písemnou žádost.

Písemná žádeost musí být v souladu s § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Tzn., že ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 
 Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, tj. podatelna.bohunice@brno.cz.

Úřad poskytne informace do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti.

Pokud úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Úřad požadované informace neposkytne pouze z důvodů předpokládaných zákonem. Za poskytnutí informace může úřad požadovat náhradu vzniklých nákladů. Níže je uveden sazebník úhrad.
Úřad zveřejňuje k 1.březnu výroční zprávu o poskytování informací.

Sazebník úhrad

22.5.2013 8:59:42 - aktualizováno 2.3.2015 9:49:45 | přečteno 2346x | ivana.safrankova | Celý článek
 

Poskytnuté informace - zveřejnění (§5, odst. 3 zákona 106/1999 Sb.)

18.8.2016 11:36:38 | přečteno 1117x | ivana.safrankova | Celý článek
 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2022

V  roce 2022 se obrátilo na ÚMČ Brno-Bohunice 17 občanů s písemnou žádostí o informaci.

2.2.2023 11:19:21 | přečteno 118x | ivana.safrankova | Celý článek
 
1 2 3 další
21.3.2013 11:31:13 - aktualizováno 11.7.2019 13:58:40 | přečteno 603x | IS
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load