Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Bohunice aktuálně

Volná místa ÚMČ Brno-Bohunice

22.6.2020 17:21:42 | přečteno 1016x | ivana.safrankova | Celý článek
 

Návrhu Územního plánu města Brna - POZOR ZMĚNA !!!

Město Brno pokračuje v práci na novém územním plánu. Jeho návrh byl zveřejněn od 24. března 2020.

16.4.2020 12:03:47 - aktualizováno 29.5.2020 13:25:28 | přečteno 755x | petra.novakova | Celý článek
 

Informace o otevření Kontaktního místa pro bydlení

Máte zájem o městské byty nebo o informace k bydlení v Brně? Pomoc s orientací v problematice bydlení a obecních bytů najdou lidé od 1. června na Kontaktním místě pro bydlení v budově Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3.


Cílem otevření Kontaktního místa pro bydlení je usnadnit lidem orientaci v možnostech bydlení a pomoci s řešením jejich životní situace. Nové pracoviště je určené nejen pro lidi v bytové nouzi, ale i pro všechny zájemce o městské bydlení. Na jednom místě získají informace o možnostech napříč městskými částmi. I když tu nebude možné žádosti o byt spravovaný městskou částí přímo podat, ušetří Kontaktní místo několik cest na různé úřady.

Kontaktní místo pro bydlení se nachází v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, přístup do něj je bezbariérový. Fungovat bude v běžných úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.


27.5.2020 10:45:15 | přečteno 618x | antonin.crha | Celý článek
 

Mateřské školky – informace o otevření

Uzbecká

Poslední dobou se na mě stále častěji obracíte s dotazem, kdy budou otevřeny bohunické MŠ.
K zavření MŠ došlo z rozhodnutí primátorky města Brna a je přímo navázáno na trvání nouzového stavu. 

6.5.2020 14:30:16 - aktualizováno 19.5.2020 13:39:53 | přečteno 654x | antonin.crha | Celý článek
 

Nový gril pro veřejnost

gril

V CVČ Labyrint na ul. Švermova byl nově instalován gril pro veřejnost.

Antonín Crha

starosta


26.4.2017 8:02:20 - aktualizováno 15.5.2020 13:33:52 | přečteno 2925x | antonin.crha | Celý článek
 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Od 02.05.2020 budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad dle harmonogramu.

28.4.2020 13:32:04 | přečteno 695x | ivana.sedlackova | Celý článek
 

Odklad plateb u nebytových prostor

16.4.2020 9:10:53 | přečteno 349x | jana.florianova | Celý článek
 

Provoz sběrného střediska odpadů

Sběrné středisko odpadů na ulici Ukrajinská je opět od úterý 31.03.2020 v provozu. 

Otvírací doba je út - so, 09:00 hod. - 13:00 hod. a 13:30 hod. - 17:30 hod.

1.4.2020 9:28:34 | přečteno 369x | ivana.sedlackova | Celý článek
 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad nebudou po dobu vyhlášení nouzového stavu přistavovány.

1.4.2020 9:21:02 | přečteno 730x | ivana.sedlackova | Celý článek
 

Platnost rybářských lístků

Lovit ryby můžete, přestože máte od 1. března neplatný rybářský lístek

Tisková zpráva – Všichni, kterým skončila platnost rybářského lístku po 1. březnu 2020, mohou během nouzového stavu v České republice lovit ryby i nadále s tímto neplatným dokladem. Ministerstvo zemědělství (MZe) několik takových případů řešilo s rybářskými organizacemi. Podle vzoru jiných dokumentů, například Ministerstva vnitra (MV), vydalo stanovisko k posuzování prokazování odborné způsobilosti k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti v době nouzového stavu.

Podle tohoto stanoviska mohou osoby, kterým po 1. březnu skončila platnost rybářského lístku během nouzového stavu prokazovat odbornou způsobilost k výkonu rybářského práva i nadále tímto neplatným dokladem. Příslušné správní orgány, a to včetně rybářské stráže, by neměly přestupky týkající se neplatného rybářského lístku řešit. Týká se to případů, k nimž došlo po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Stejný postup platí u prokazování odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti, tedy u osob, kterým skončila platnost loveckého lístku po 1. březnu 2020. V tomto případě příslušné správní orgány, včetně myslivecké stráže, by také měly upustit od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinnosti mít u sebe platný lovecký lístek. Týká se to rovněž případů, které se staly po 1. březnu 2020 po dobu trvání nouzového stavu.

Uvedená doporučení platí pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Ministerstvo zemědělství zároveň upozorňuje příslušníky rybářské stráže a myslivecké stráže na stanovisko MV z 20. března 2020. Podle něj mohou občané, jimž po 1. březnu skončila platnost občanských průkazů nebo cestovních pasů, svoji totožnost v ČR nadále prokazovat těmito neplatnými doklady. Pokud má dotyčná osoba alespoň jeden platný doklad (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz), měl by se prokázat některým z platných dokladů. MZe doporučuje strážím, aby při užití oprávnění požadovat od kontrolovaných osob prokázání jejich totožnosti, aplikovaly stanovisko Ministerstva vnitra.


1.4.2020 9:20:58 | přečteno 315x | ivana.sedlackova | Celý článek
 
 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load