Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Opět parkování - autovraky
Jiří  |  1.7.2014 15:09:38 / Odpověděl: Ing. Miloš Vrážel  |  2.7.2014 11:39:32
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jestli existuje řešení, jak odstranit trvale zaparkované, nikým nepoužívané, automobily z parkoviště. Jedná se mi hlavně o parkoviště Podsedky, kde se odpoledne cca každé 2 minuty obrátí auto, které neúspěšně hledá parkovací místo. Je tam 43 parkovacích míst a minimálně od podzimu minulého roku tam bez pohybu stojí bíle Suzuki (SPZ 4B4 34xx). Na "odstavní ploše" na ulici Spodní je podobných vraků hned několik, to ale parkoviště není..
Napadá mě blokové čištění. Neexistuje ale i jiné řešení? Děkuji
Odpověděl: Ing. Miloš Vrážel  |  2.7.2014 11:39:32
Dobrý den pane Jiří. Jiným řešením je oznámit městské policii (může každý občan) na podezření na autovrak (stačí telefonicky). Ta situaci na místě vyhodnotí. Stávající právní úprava poskytuje dvojí přístup. Ten první má oporu v zákonech č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a v z.č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Dle těchto je zakázáno odstavovat vozidlo, která je TRVALE technicky nezpůsobilé k provozu a NENÍ vybaveno RZ nebo je ZJEVNĚ trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Druhým postupem je vyhodnotit vrak (tedy pak už spíše jeho zbytky) jako odpad, a pak příslušná státní správa z úseku ochrany životního prostředí postupuje v intencích ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, …
Pokud bude vozidlo vyhodnoceno dle výše uvedeného jako vrak oznámí tuto skutečnost MP správci komunikace (obvykle Bkom, stojí-li vozidlo mimo komunikaci, např. v trávě – pak odbor životního prostředí MMB). Správce písemně kontaktuje vlastníka (pokud je dohledatelný podle RZ), nebo nalepí na sklo dveří řidiče výzvu k odstranění vozidla se lhůtou do dvou měsíců. Výzva může také být vyvěšena obvyklým způsobem na úřední desce ÚMČ (kdo ji čte?). Po marném uplynutí lhůty, má správce komunikace možnost vrak zlikvidovat a náklady s tím spojené vymáhat na provozovateli (je-li dohledán)…
Tedy děkuji za upozornění a pro tento případ podávám oznámení na MP osobně. Jak jste jistě pochopil, že „kouzlo“ bude tkvět v naplnění skutkové podstaty formulace „trvale či zjevně technicky nezpůsobilé“, a to takové, která ustojí i u případného soudu s majitelem zlikvidovaného auta…
Ing. Miloš Vrážel, starosta
IP: xxx

Kategorie odpovědí

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load