Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Kácení stromů mezi ulicemi Spodní a Rolnická (u hřiště)
Karel  |  11.7.2014 21:18:07 / Odpověděl: Ing. Miloš Vrážel  |  14.7.2014 9:50:09
Dobrý den pane starosto,
dneska jsem se vracel domů a co nevidím. U hřiště, mezi ulicí Spodní a Rolnická, kde je dětské hřiště, chybí 2 vzrostlé a zdravé stromy (v případě zájmu, pošlu i fotky). Vím, že buď přímo Vy nebo některý z Vašich kolegů o kácení stromů v naší městské části psal v minulém čísle Naše Bohunice, ale je opravdu nutné kácet zdravé stromy před tím, než se vysadí nové? I když si myslím, že tento záměr tu asi bohužel nebude.
Máte k dispozici nějaký veřejný plán, ke kterému by se mohl občan Bohunic vyjádřit a mít pocit, že má alespoň na něco vliv nebo se jen zadá veřejná zakázka, kde nikdo neví přesný výsledek a pak se tzv. "děj vůle boží"?
Ono totiž stromy neplní funkci pouze estetickou, ale také částečně protihlukovou, kterého, buďme upřímní, se právě z tohoto hřiště a okolí line více než dost. Přes den plní funkci vyřádění se drobotiny, kde rodiče nechají své děti vykřičet a v noci se zde scházejí trošku odrostlejší, kteří místo, aby zašli popíjet do jedné z restaurací, raději ruší noční klid.
Osobně si myslím, že takové hřiště by mělo být umístěno trochu dále od zástavby, kde žijí stovky rodin...
Pokud jsem se dotknul klidu, neodpustím si, zmínit se o přilehlé kapličce. Opravdu musí zvonit celý týden, a to v sobotu i v neděli již od 8 h ráno, a to po dobu několika minut?
Jsou to jediné dva dny, kdy si může člověk přispat, ale bohužel to nejde.
Tím mé výtky končí, věřím, že je nebudete brát příliš osobně, protože vím, že se Bohunice ve spoustě dalších věcí změnily i k lepšímu.
Odpověděl: Ing. Miloš Vrážel  |  14.7.2014 9:50:09
Vážený pane, stromů je mi rovněž líto, ale nebyly zdravé. U jednoho z došlo k odlomení jedné z bočních větví a tím se odhalila rozsáhlá hniloba středu koruny. Druhý strom pak odbornice vyhodnotila stejným způsobem. Ony ty koruny byly na kmeny roubovány a právě na základě takovýchto zkušeností se prý již od takového „šlechtění“ těchto akátových druhů upustilo. Vše je fotograficky zdokumentováno. Možno i nahlédnout na : https://www.facebook.com/bohunicepohledemstarosty/photos/pcb.282684078581974/282682698582112/?type=1&theater
Tedy jednalo se o havarijní kácení a to i právě z důvodů blízkosti dětského hřiště.
Jinak v Bohunicích máme zpracovaný plán, ve kterém je zaznačen a identifikován každý strom i skupiny keřů. Barevně jsou pak specifikovány potřebné „pěstební“ zásahy. V případě, že se plánuje rozsáhlejší akce v této oblasti, vždy byly pořádány minimálně dvě besedy s občany (přišli jednotlivci). Nicméně uvedené podklady jsou k nahlédnutí na odboru technických služeb ÚMČ, který má danou oblast na starost.
Zadáním tedy je, připravit do dané lokality náhradní výsadbu, i když to v posledních letech nebývá jednoduché (sucho) a i ta jalová zemina, která zůstala po skrývce ornice při výstavbě sídliště ne každému stromovému druhu vyhovuje…
Co se týká kapličky, mne by také vzhledem k v blízkosti vystavěným bytovým domům stačilo zvonění to večerní… …ale s tím se obraťte prosím na strarolískoveckou farnost popřípadě na kolegu místostarostu.
S koncepcí budovat hřiště mimo vnitrobloky domů také souhlasím. Tyto prostory by měly sloužit dětem „s nudlí u nosu a klíčem na krku“. Ostatní, s větší docházkovou vzdáleností nechť se „vyblbnou“ tam kde to tolik nevadí. I proto se podařilo od TJ Tatran pronajmou a rekonstruovat staré házenkářské hřiště mezi halami a ponechat je přístupné pro veřejnost. V provozu je i kondiční areál nad prostor TJ a máme připraven projekt výstavby s již platným stavebním povolením fotbalového hřiště v parku při ulici Osová (viz sekce Projekty)
Tak snad s pozdravem
Ing. Miloš Vrážel, starosta
IP: xxx

Kategorie odpovědí

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load