Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Znečištění Bohunic kouřem
Kerch Adam  |  10.1.2015 20:18:58 / Odpověděl: Milan Hrdlička, Místostarosta  |  14.1.2015 16:48:02
Dobrý den pane místostarosto, jsem rád že vám již funguje tento portál a proto se vás chci optat. Jakým způsobem chcete řešit situaci při znečišťování Bohunic kouřem. Je běžné, že jakmile nastane topná sezóna začnou někteří majitelé rodinných domů topit tuhými palivy. Při pohledu na komíny je evidentní, že někteří spalují nekvalitní a troufám si říci i toxické látky. Zápach který se line po Bohunicích je nesnesitelný. Sám víte že máme jedno z nejhorších ovzduší v Brně a ještě si ho zde sami více znečišťujeme. Můžete mi prosí říci jakým způsobem chcete tuto situaci řešit?
Děkuji Kerch.

Odpověděl: Milan Hrdlička, Místostarosta  |  14.1.2015 16:48:02
Vážený pane, předem se Vám chci omluvit za opožděnou odpověď, ale někdy bohužel technika vítězí nad člověkem.
Co se týče vaší otázky, musím konstatovat, že v některých případech máte pravdu. I já jsem několikrát zaznamenal ve svém okolí nelibý pach spalované překližky nebo jiných nevhodných materiálů. Musím však říci, že jsem přesvědčen o tom, že většina majitelů spaluje kvalitní otop. Bohu žel, legislativa nám v tomto případě nevychází moc vstříc. Zákon 201/2012 sb. který chrání ovzduší před znečišťováním, jasně stanovuje subjekty, které pod tento zákon spadají. Jedná se o právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Z toho jasně vyplývá, že soukromá osoba vlastnící nemovitost nemůže být dle současné legislativy nijak kontrolována ani sankcionována, protože zákon jasně uvádí cituji: Povinnost uvedená v odstavci se nevztahuje na provozovatele stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, konec citace. Všeobecně se uvádí, že každý kdo používá k vytápění stacionární zdroj na tuhá paliva je povinen, cituji: spalovat ve stacionárním zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje. Provedl jsem dotaz na Inspekci životního prostředí, jakým způsobem se můžou dotčení bránit. Bylo mi sděleno, že jedna z možností je stížnost na dotyčný úřad místní části, který má však pouze možnost s domnělým znečišťovatelem situaci probrat a poučit ho o skutečnosti, že nesmí spalovat otop nevhodný k topení. Úřad však, jak je patrné z výše uvedeného, nemá žádné oprávnění sankcionovat dotyčného. Pokud si přečteme pozorně onen zákon o ochraně ovzduší, zjistíme, že zásadní problém v možnosti provádět kontroly spalování v rodinných domech je ústavou garantován institut nedotknutelnosti osobního vlastnictví a domovní svobody.
Skutečná situace co se týče znečišťování ovzduší spalováním nevhodných paliv je v současné době asi neřešitelná. Jedna z možností tu však je, a to řešit spor občanskoprávní žalobou. Zde se může poškozený domáhat nápravy, a to z titulu nadměrným obtěžováním kouřem a zápachem. Na IŽP jsem dostal také informaci, že Ministerstvo životního prostředí zpracovává novelu zákona o ochraně ovzduší, kde by existoval nástroj, jak donutit obyvatele topící nevhodným topivem k odpovědnosti, aniž by zasahoval do jejich soukromí.
Vzhledem k tomu, že i mne toto znečišťování ovzduší rmoutí, budu sledovat vývoj legislativy a v případě zjištění nových skutečností vás budu informovat.
Milan Hrdlička Váš místostarosta

IP: xxx

Kategorie odpovědí

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load