Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Protihlukové stěny
Navrátilová  |  14.6.2017 22:44:05 / Odpověděl: Milan Hrdlička, Místostarosta  |  19.6.2017 11:39:51
Vážený pane místostarosto.Dne 5.6.2017 jsem vložila dotaz panu starostovi a do dnešního dne jsem neobdržela odpověď.obracím se tedy na Vás.Jedná se o stavbu protihlukových stěn na D1 k.ú. Bohunice.Na 58. zasedání Rady MČ dne 14.12.2016, bod č.11-stavební povolení pro rekonstrukci vozovky D1 km 181,827-193,800 za podmínky zapracování výstavby protihlukových barier do projektové dokumentace - následně 64.zasedání,bod č.13 - Rada ruší usnesení bodu č.11 z 58. zasedání a souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby D1. Pokud tomu dobře rozumím, tak se stavět protihlukové stěny nebudou. Věřte, že je to velké zklamání pro občany Bohunic všech věkových kategorií. Hluk z D1 je opravdu hodně slyšet ve dne i v noci.Proč může mít bariery Starý Lískovec a Bohunice NE.Rozhodnutím o stavbě protihlukových stěn jste mohli udělat pro tisíce občanů to nejlepší v historii Bohunic.Děkuji za odpověď. Navrátilová
Odpověděl: Milan Hrdlička, Místostarosta  |  19.6.2017 11:39:51
Vážená paní Navrátilová, dovolte mi abych Vás obeznámil s celou záležitostí. Na svém 58 zasedání Rady MČ jsme opravdu na můj podnět požadovali zakomponovat do projektové dokumentace protihlukové stěny. Po několika dnech nám od projektantů došlo následovné sdělení, cituji K uvedenému požadavku společnost sděluje, že doplnění objektů protihlukových stěn (PHS) do projektu rekonstrukce vozovky není možné z následujících důvodů: předmětem akce je rekonstrukce vozovky a drobného příslušenství (svodidla apod.') dálnice v uvedeném úseku. Jedná se o nutnou opravu vozovek, které jsou dnes ve špatném stavu, kde se předpokládá životnost opravy do doby vybudování, šesti pruhu“, pro danou situaci byla zpracována hluková studie, která nepotvrdila překročení limitů hluku v k. ú' Bohunice při současném šířkovém uspořádání dálnice. V současné době probíhají přípravy projektu DÚR stavby D1 0191.B. Jedná se o rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání úseku mimoúrovňových křižovatek Brno-západ a Brno-centrum. V rámci tohoto projektu se počítá s provedením aktualizované hlukové studie pro upravené šířkové uspořádání a doplnění PHS v daném úseku. MČ budou účastníky řízení a budou se k návrhu DÚR vyjadřovat. Na základě tohoto zdůvodnění společnost VIAPONT s.r.o. Žádá o zohlednění těchto skutečností. Z výše uvedeného vyplývá, že plánovaná oprava se nebude provádět v takovém rozsahu, aby umožňovala aplikaci protihlukových stěn. Přesto že vysvětlení bylo srozumitelné osobně jsem se dotazoval, zda je možné plánované opravě snížit hlučnost. Bylo mi sděleno, že právě výměna povrchu přinese určité snížení hlučnosti. Jedná se o to, že v současné době je povrch vozovky natolik poškozen že jízda přes jeho nerovnosti a výtluky zvyšuje její hlučnost. Z tohoto důvodu rada přehodnotila své rozhodnutí a souhlasila s předloženou dokumentací pro stavební povolení pro stavbu D1 rekonstrukce vozovky. Jsem přesvědčen, že i sebemenší snížení hlučnosti pocházející od D1 je lepší výsledek než nechat vozovku ve špatném stavu a sledovat její zhoršování a zvyšování hlučnosti. V závěru Vám však mohu slíbit, že pokut v době projednávání projektové dokumentace na rozšíření uvedeného úseku dálnice D1 na šest pruhů budu ve funkci umožňující zásadním způsobem vstupovat do jednání příprav projektové dokumentace, nedopustím, aby protihlukové stěny nebyly nainstalovány.
Milan Hrdlička místostarosta
IP: xxx

Kategorie odpovědí

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load