Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Otázky a odpovědi

Rozpočet a plán akcí
Jan Holeček  |  4.2.2019 20:51:48 / Odpověděl: Ing. Antonín Crha, Starosta  |  5.2.2019 15:49:04
Dobrý den,
děkuji za popis vybraných plánovaných akcí na rok 2019, které jste zveřejnil ve zpravodaji (škoda, že není komplet na webu, i když byl už schválen). Měl bych i tak k němu pár dotazů:
1. Rekonstrukce Akademie STING - pokud bylo již požádáno o stavební povolení, tak musí existovat reálný odhad celkových nákladů (buď z projektové dokumentace nebo min.z investičního záměru), můžete prosím zjistit a zveřejnit?
2. Byla MČ přítomna na výrobních výborech projektování STINGu? Pokud se očekává, že bude mít po realizaci ve správě MŠ, případně místo pro komunitní scházení, tak to považuji jako zcela zásadní.
3. Budování parkovacích míst je jistě záslužná činnost a mnoho lidí to jistě ocení (zejména vlastníci více aut). Nicméně bych se ale k této věci rád zeptal, na úkor konkrétně čeho tato místa vzniknou...na úkor zeleně, silnice, chodníku atd.?
4. Domnívám se, že budování parkovacích míst na ulici Švermova není třeba. Již nyní se celá "sudá" část dívá na obří parkoviště u zastávky, což má za následek to, že zde sice není problém zaparkovat i v nočních hodinách po návratu z práce (u vchodu asi ne, ale o 100 metrů dál ano), ale o to méně mají lidé prostoru pro svůj volný čas. Navíc podobný záměr byl již v rámci veřejného referenda veřejností odmítnut (cca před 6-7 lety za doby pana starosty Vrážela). Proto se ptám, proč a na základě jakých dat tuto otázku znovu otevíráte? Kde přesně na ulici Švermova by se tato místa měla budovat?
5. Proč jste odmítli veřejnosti sdělovat průběžné informace o plánování a realizaci projektů, které jsou placeny z veřejných prostředků? Chápu, že požadavek opozice na měsíční reporty je moc náročný a částečně i paralizující (investiční referenti jsou již nyní přetíženi a zpravodaj je navíc už tak velmi drahý, není nutné ho dále rozšiřovat), ale třeba 2x do roka by to jistě občané ocenili (klidně stačí jen elektronicky).
Předem děkuji za odpovědi a budu se těšit na zveřejnění kompletního plánu investic naší MČ.
S pozdravem
Jan Holeček
Odpověděl: Ing. Antonín Crha, Starosta  |  5.2.2019 15:49:04
Dobrý den pane Holečku,

k Vaším dotazům Vám sděluji následující:
ad. 1. Rekonstrukce budovy bývalé vysoké školy Sting je připravována z úrovně města Brna. Z tohoto důvodu nedisponujeme rozpočtovými náklady.

ad. 2. Ano, projekt rekonstrukce budovy bývalé vysoké školy Sting byl dispozičně vypracován podle našeho návrhu.

ad. 3. Parkovací místa vzniknou na úkor méně významné zeleně.

ad. 4. Parkovací místa na ulici Švermova jsou připravována na základě poměrně velké řady připomínek místních obyvatel. Parkoviště je projektováno na menší zelené ploše mezi velkým a malým parkovištěm přibližně před domem č. 8.

ad. 5. Já mohu mluvit jen za sebe, nikoliv za ostatní zastupitele.
Požadavek opozice jsem odmítl proto, že je zcela bezpředmětný a zbytečný. Všechny požadované informace jsou na webu MČ Brno-Bohunice.
Pan zastupitel Brzobohatý se před napsáním článku patrně na webové stránky Bohunic opomněl podívat.
U staveb nad 100.000Kč zde zveřejňujeme následující informace: název akce, výběrová komise, počet oslovených firem k podání nabídky, skutečně podané nabídky. U vybraného uchazeče pak i jeho jméno, IČ, cenu realizace a lhůtu plnění.
Všechny smlouvy nad 50.000Kč zveřejňujeme v tzv. „registru smluv“.
Dále na tzv. „profilu zadavatele“ pak duplicitně u zakázek nad 500.000Kč zveřejňujeme následující: zadávací dokumentace, výsledky výběrového řízení, smlouva o dílo.
Z uvedených skutečností je zřejmé, že informovanost a transparentnost výběrových řízení je dokonce výrazně nad rámec toho, co pan zastupitel ve svém článku požaduje.

Plán investic na rok 2019 samozřejmě na webu Bohunic zveřejníme. Jedná se jen o drobné opomenutí.

Za mě asi tolik.

Přeji Vám příjemný den.

Antonín Crha
starosta
IP: xxx

Kategorie odpovědí

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load