Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kam s odpadem?

Občan, který se potřebuje zbavit objemného odpadu (takový, který se nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti nebo vytříděných složek (papír, sklo, PET lahve, textil) jej může odložit ve sběrných střediscích odpadů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan si může vybrat k uložení odpadu shromažďovací místo nebo sběrné středisko odpadů v Brně. Občan může vytříděné složky komunálního odpadu odložit do volně rozmístěného příslušného kontejneru - dle označení tříděné komodity. Občan se může dostavit s nebezpečným odpadem do sběrného střediska odpadů.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor technických služeb


10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné.

12. Správní a jiné poplatky:

Žádné.

13. Lhůty pro vyřízení:

Žádné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 1/2013, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

28. Datum poslední aktualizace: 20.1.2016

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load