Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Vybírá se poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění:
- výkopových prací,
- umístění stavebních zařízení,
- umístění skládek při provádění stavebních prací,
- umístění reklamních zařízení,
- umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
- kulturní, reklamní a sportovní akce, tvorba filmových a televizních děl,
- mobilních a pevných stánků,
- pojízdná prodejní zařízení,
- restaurační zahrádky,
- vyhrazení trvalého parkovacího místa.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické a právnické osoby, které budou užívat veřejné prostranství způsobem výše uvedeným, ohlásí užívání veřejného prostranství - před jeho započetím.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě podané žádosti, event. ohlášením užívání veřejné prostranství prostřednictvím formuláře na odboru technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor technických služeb
  • Odbor technických služeb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady potvrzující totožnost osoby, v dotčených případech živnostenský list, kolaudační rozhodnutí, povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, povolení zvláštního užívání veřejné komunikace, souhlas rady městské části k umístění stánků, předsunutých prodejních míst, restauračních zahrádek, pojízdného prodeje, zařízení cirkusů a lunaparků a jiných obdobných atrakcí, kulturních, reklamních a sportovních akcí, tvorba filmových a televizních děl na lokalitách, které nejsou součástí tržního řádu.

12. Správní a jiné poplatky:

Vybírají se místní poplatky dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn.

13. Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech bezodkladně, v ostatních případech do 30-ti dnů.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn

28. Datum poslední aktualizace: 17.2.2022

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load