Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nájem prostoru sloužícího podnikání

Městská část Brno-Bohunice pronajímá prostory sloužící podnikání v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna, které jí byly svěřeny do správy.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel je fyzická nebo právnická osoba (popř. jednatel společnosti), popř. jejich zplnomocněný zástupce stařší 18 let.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit písemnou nabídku s veškerými přílohami poštou nebo osobně v zalepené obálce s uvedením adresy požadovaného nebytového prostoru na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00  Brno

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Žádost je možné zaslat:
  -poštou na ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
  -doručit osobně na podatelnu ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při osobním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat.

11. Formuláře:

 • Bez formuláře.

12. Správní a jiné poplatky:

Nájemné sjednané smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání. Každý žadatel předloží návrh výše nájemného v žádosti o nájmu prostoru sloužícího podnikání. V nájemném nejsou zahrnuty náklady za služby (plyn, el.energie,vodné a stočné).

13. Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny. Žádosti se vyřizují bezodkladně.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Písemné dotazy lze zasílat s ověřeným elektronickým podpisem na el.adresu:
  podatelna@bohunice.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

28. Datum poslední aktualizace: 13.2.2017

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load