Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o pacht, propachtování zahrad

MČ Brno-Bohunice propachtovává svěřené pozemky jako zahrady.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, tj. zástupce ZO ČZS nebo fyzická osoba starší 18ti let.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Doručit písemnou žádost poštou nebo osobně přímo na podatelnu.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, Odbor majetkový a kontroly, v termínu uvedeném na "ZÁMĚRU" městské části Brno-Bohunice propachtovat nemovitý majetek na území městské části Brno-Bohunice, zveřejněném na úřední desce.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti.

11. Formuláře:

  • Bez tiskopisů.

12. Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bez poplatků.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o pachtu zahrady.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání s ověřeným elektronický podpisem, který vydal akreditovaný poskytovatel cerfitikačních služeb, lze učinit na elektronické adrese uvedené níže. Žádost lze podat pouze se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že veškeré přílohy budou doručeny dodatečně písemně nebo osobně, dále faxem s tím, že do 5ti dnů bude žádost doložena písemně nebo osobně.
    podatelna@bohunice.brno.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • - zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

28. Datum poslední aktualizace: 15.2.2017

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load