Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu.

Ohlášení tombol s herní jistinou nad 100 000,-Kč a turnajů malého rozsahu ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Herní jistina je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden tiket. Tomboly s herní jistinou nad 100 000,-Kč podléhají ohlašovací povinnosti. V případě provozování tomboly s herní jistinou pod uvedenou částku 100 000,- Kč není potřeba žádné ohlášení.
Turnaj malého rozsahu je hazardní hra, kterou se rozumí turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při němž je počet účastníků hry předem určen a má omezený vklad pro jednotlivého účastníka na 500,-Kč za 24 hodin. Turnaj malého rozsahu podléhá ohlašovací povinnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel tomboly nebo turnaje malého rozsahu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení na Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Úřad městské části Brno-Bohunice, Odbor sociální
  Úřední dny: pondělí, středa 8:00 – 17:30 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Ohlášení musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • název a popis ohlašované hazardní hry,
 • adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
 • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
 • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
 • herní plán,
 • v případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

11. Formuláře:

 • formulář ohlášení hazardní hry
  zde

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

13. Lhůty pro vyřízení:

Ohlašovatel má povinnost podat ohlášení v dostatečném předstihu, tedy nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování hazardní hry. Rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry se nevydává. Vydává se pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlášované hazardní hry dle § 108 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: podatelna.bohunice@brno.cz
  datová schránka: hm2byk9

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

28. Datum poslední aktualizace: 24.2.2017

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load