Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vidimace (ověření listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.

Vidimace - kdokoli.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením listiny. 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Podatelna úřadu
  • Podatelna úřadu

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Legalizace - žadatel předloží listinu na níž bude podpis ověřen a platný doklad totožnosti.

Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena. 

11. Formuláře:

  • Žádné nejsou.

12. Správní a jiné poplatky:

Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30,- Kč.
Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti. 

13. Lhůty pro vyřízení:

Na počkání.  V případě většího objemu listin dle domluvy.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti požadovány nejsou.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování ), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č.36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

-----

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

-----

23. Informace z jiných zdrojů:

24. Související životní situace:

28. Datum poslední aktualizace: 1.4.2013

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load