Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Povolení vjezdu

Vjezd motorovými vozidly na účelovou komunikaci tvořenou ulicí Podsedky v MČ Brno-Bohunice a ulicí Bohunická cesta v obci Moravany, v části vymezené trvalým dopravním značením omezujícím průjezd vozidel, je možný pouze na základě platného povolení vjezdu vydaného MČ Brno Bohunice nebo obcí Moravany.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

- fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti – pozemku (na základě nájemní nebo pachtovní smlouvy) ležící v k. ú. Bohunice, přístupného z účelové komunikace,

- fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti – pozemku (na základě nájemní nebo pachtovní smlouvy) ležící v k. ú. Moravany, přístupného z účelové komunikace, která má trvalý pobyt nebo sídlo v MČ Brno-Bohunice,

- osoby, které prokáží ÚMČ Brno-Bohunice právní zájem nebo uvede jiný závažný důvod k užívání účelové komunikace,

- manžel/manželka vlastníka nebo uživatele nemovitosti s písemným souhlasem vlastníka nebo uživatele nemovitosti.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

- na základě podané žádosti prostřednictvím formuláře na odboru technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice

 


 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor technických služeb
    - Ing. Kateřina Hynková- budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana - dveře 109

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklady potvrzující totožnost osoby,

- doklad o vlastnictví nebo užívání nemovitosti (výpis z katastru, nájemní nebo pachtovní smlouva),

- osvědčení o registraci vozidel, pro která žádá povolení vjezdu, ze kterých vyplývá, že je vlastníkem nebo uživatelem těchto vozidel.


11. Formuláře:

13. Lhůty pro vyřízení:

O žádosti žadatele bude rozhodnuto ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Žadatel bude telefonicky informován OTS ÚMČ o rozhodnutí o jeho žádosti a vyzván k osobnímu převzetí povolení vjezdu.

 

28. Datum poslední aktualizace: 20.9.2022

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load