Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 404

2. Kód životní situace: 199

Vydávání rybářských lístků

Žádost o vydání rybářského lístku lze podat na odbor technických služeb, který vydává rybářské lístky a vede jejich evidenci v MČ Brno-Bohunice.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo splňuje kvalifikační předpoklady stanovené v § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., prováděcího předpisu k zákonu o rybářství a má trvalé bydliště na území MČ nebo cizinci.

6. Podmínky a postup řešení:

K vydání rybářského lístku předloží žadatel osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostí nebo dříve vydaný rybářský lístek.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel se dostaví na ÚMČ Brno-Bohunice, odbor technických služeb.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor technických služeb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- u osob starších 15 let platný občanský průkaz,

-u osob mladších 15 let rodný list nebo doklad totožnosti,

- osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostí, nebo dříve vydaný rybářský lístek.

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

- 30 dní - 200 Kč

- 1 rok - 100 Kč

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 50 Kč

- 3 roky - 200 Kč

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 100 Kč

- 10 let - 500 Kč

- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 250 Kč

- NA DOBU NEURČITOU - 1.000 Kč

- NA DOBU NEURČITOU pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 500 Kč

Správní poplatek se platí před vydáním rybářského lístku na pokladně ÚMČ.

13. Lhůty pro vyřízení:

Řídí se ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů bez zbytečného odkladu tj. do 30 dnů. Doba obvyklá na našem úřadě je na počkání.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Žádní další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Zaplacení poplatku, vyplnění formuláře, odevzdání osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostí nebo dříve vydaného rybářského lístku.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Je nutný osobní kontakt.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 99/2004 Sb. zákon o rybářství ve znění pozdějších předpisů
 • - zákon č. 197/2004 Sb. vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství

 • - zákon č. 634/2004 Sb. zákon o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

18. Související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:

 • Jaká je výše poplatku?
  Za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

  - 1 rok - 100 Kč

  - 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 50 Kč

  - 3 roky - 200 Kč

  - 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 100 Kč

  - 10 let - 500 Kč

  - 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce - 250 Kč

  Správní poplatek se platí před vydáním rybářského lístku na pokladně ÚMČ.

28. Datum poslední aktualizace: 29.1.2018

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load