Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 417

2. Kód životní situace: 178

Ochrana zvířat proti týrání

V případě, podezření na týrání zvířat, lze tuto skutečnost oznámit na odboru technických služeb, ÚMČ brno-Bohunice. V případě prokázání týrání zvířat se jedná o porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat projednávají příslušné úřady městských částí města Brna, které provádějí také „zvláštní opatření" na návrh Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podnět na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat, lze podat na příslušný úřad městské části města Brna nebo na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj, která věc předloží příslušnému úřadu městské části k projednání.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Úřad městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, Brno.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Odbor technických služeb

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné.

12. Správní a jiné poplatky:

Žádné.

13. Lhůty pro vyřízení:

-do jednoho roku ode dne, kdy příslušný orgán ochrany zvířat zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání nebo právnickou osobou

-do jednoho roku ode dne spáchání přestupku fyzickou osobou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů


  • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 200/1992 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Opravné prostředky:

Pokud se ten, kdo podává podnět, nestane se ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. a zákona č. 200/1990 Sb. účastníkem řízení, tak žádné.

20. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za porušení povinnosti stanovenou zákonem č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč a za hrubé porušení povinnosti pokutu do výše 500 000 Kč. Jako trest lze také uložit zákaz činnosti na dobu až 5 let. (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby) Za porušení povinnosti stanovenou zákonem č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč nebo do výše 30 000 Kč nebo zákaz činnosti až na 2 roky, (fyzické osoby).

25. Za správnost návodu odpovídá - obecně: Vedoucí odboru technických služeb

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Ilona Kašparovská

28. Datum poslední aktualizace: 25.9.2013

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load