Městská část Brno | Bohunice

Statutární město Brno

Vyhledávání

Potřebuji si vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

1. Identifikační číslo návodu: 433

2. Kód životní situace: BOH_2605

Jubilejní narozeniny seniorů

„Setkání jubilantů" - občanů městské části Brno-Bohunice, kteří dovrší věku 70,75,70,85,90 a více, probíhá v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-Bohunice, Dlouhá 3, zpravidla jedenkrát za dva až tři měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Samotní jubilanti

6. Podmínky a postup řešení:

Blahopřání v rámci „Setkání jubilantů" je určeno seniorům, kteří dovrší 70,75,80, 85, 90 let a více, na základě předem vyplněného souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplnit přihlášku, která je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Bohunice, nebo osobně na ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, odbor sociální, dv.č.002 v přízemí úřadu.

8. Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Úřad městské části Brno-Bohunice, odbor sociální, Dlouhá 3

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Sociální odbor
  • zasláním "Přihlášky na setkání jubilantů" na ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, odbor sociální

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti

11. Formuláře:

12. Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • e-mail: podatelna.bohunice@brno.cz
    datová schránka: hm2byk9

18. Související předpisy:

  • Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

21. Nejčastější dotazy:

  • K čemu je souhlas o ochraně osobních údajů zapotřebí?

    Souhlas je poskytován pouze pro potřeby akce „Setkání jubilantů", z důvodu zaslání pozvánky. Jakmile pomine účel, budou shromážděné zpracované údaje týkající se „Setkání jubilantů "skartovány.

22. Další informace:

  • Osobní návštěvou na ÚMČ Brno-Bohunice, odbor sociální, přízemí úřadu, dveře č.002, pracovnice Mgr. Marta Dvořáková.

26. Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Marta Dvořáková

28. Datum poslední aktualizace: 17.5.2019

 

Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice

Dlouhá 3, 62500 Brno

Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa:  8.00 - 17.00

Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9 

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load