Ing. Jana Florianová

Funkce:Referent odboru majetkového a kontroly 3
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 108
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor majetkový a kontroly -> Vedoucí odboru majetkového a kontroly -> Referent odboru majetkového a kontroly 3
E-mail:florianova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 820