Ing. Jana Pučeglová

Funkce:Referent stavebního odboru - SU1
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 116
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor stavební -> Vedoucí stavebního odboru -> Referent stavebního odboru - SU1
E-mail:puceglova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 839
Řeší tyto životní situace: