Ing. Otakar Kamarád

Funkce:Tajemník
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, levá strana -> dveře 101
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník
E-mail:kamarad@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 814
Řeší tyto životní situace: