Erika Hájková

Funkce:Referent oddělení vnitřních věcí OVV1
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, levá strana -> dveře 103
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Kancelář tajemníka -> Oddělení vnitřních věcí -> Vedoucí oddělení vnitřních věcí -> Referent oddělení vnitřních věcí OVV1
E-mail:hajkova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 816
Řeší tyto životní situace: