Ing. Dáša Čechová

Funkce:Vedoucí finančního odboru
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, levá strana -> dveře 108
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor finanční -> Vedoucí finančního odboru
E-mail:cechova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 821