Mgr. Petra Křížová

Funkce:Vedoucí odboru majetkového a kontroly
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 119
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor majetkový a kontroly -> Vedoucí odboru majetkového a kontroly
E-mail:krizova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 825
Řeší tyto životní situace: