Kateřina Fialová

Funkce:Referent finančního odboru - POKL
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, levá strana -> dveře 108
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor finanční -> Vedoucí finančního odboru -> Referent finančního odboru - POKL
E-mail:fialova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 823
Řeší tyto životní situace: