Marie Rosendorfová

Funkce:Referent odboru technických služeb - INVEST
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 119
Pracovní zařazení:Starosta -> Tajemník -> Odbor technických služeb -> Vedoucí odboru technických služeb -> Referent odboru technických služeb - INVEST
E-mail:rosendorfova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 829