Katy Štěpánková

Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, pravá strana -> dveře 109
E-mail:stepankova@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 829