Milan Hrdlička

Funkce:Místostarosta
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, levá strana -> dveře 104
Pracovní zařazení:Starosta -> Místostarosta
E-mail:hrdlicka@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 817