Ing. Antonín Crha

Funkce:Starosta
Umístění:budova ÚMČ Dlouhá 3 -> vchod I. patro, levá strana -> dveře 102
Pracovní zařazení:Starosta
E-mail:crha@bohunice.brno.cz
Telefon: +420 547 423 818